Carintreggeland

logo

Carintreggeland is een organisatie voor wonen, welzijn en zorg. Wij stellen mensen in staat de kwaliteit van hun bestaan zoveel mogelijk te verbeteren of zo te houden. Belangrijk is dat zij daarbij zelf de regie voeren. Bij beperkingen kijken wij naar de mogelijkheden. Dat doen we samen met andere organisaties, in verschillende gemeenten of wijken. Ons aanbod is breed en speelt met diverse initiatieven in op maatschappelijke ontwikkelingen.

De leer-werkomgeving van het Wijkleerbedrijf Helpende Handen Hengelo geeft een antwoord op maatschappelijke vraagstukken waar wij op dit moment mee bezig zijn, zowel op het gebied van zorg en welzijn als de arbeidsmarkt. De samenwerking binnen het wijkleerbedrijf met externe partners maakt het concept sterk.

Door de veranderingen in de AWBZ en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) worden minder zorgindicaties afgegeven. Daardoor krijgen steeds minder mensen de hulp waar ze behoefte aan hebben of activiteiten aangeboden om ze bijvoorbeeld uit hun sociaal isolement te halen. Met het Wijkleerbedrijf ontstaat de mogelijkheid om bewoners de hulp en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Daarnaast kunnen we door het Wijkleerbedrijf jongeren en zij-instromers praktische ervaring laten opdoen en blijven interesseren voor het werken in de zorg- en welzijnssector, zodat er voldoende kwalitatief personeel beschikbaar is voor de vraag van nu en in de toekomst.

Wilt u graag meer informatie over Carintreggeland? kijk op www.carintreggeland.nl