Gemeente Hengelo

logo_gemeente_hengelogrootUiteraard wil de gemeente Hengelo graag betrokken zijn bij het initiatief WijkLeerbedrijf Helpende Handen Hengelo. Een goede werking van de arbeidsmarkt is in het belang van de inwoners en bedrijven van de gemeente Hengelo. Vandaar dat wij inzetten op projecten die de toekomstige krapte mee helpen op te lossen.
Immers over enkele jaren – en soms nu al- treden in sommige sectoren tekorten aan goed en gemotiveerd personeel op. De zorg is één van die sectoren. Vandaar dat wij als gemeente mee helpen zoeken naar oplossingen voor die tekorten. Een WijkLeerbedrijf zoals hier is opgezet is één van de instrumenten daarvoor. Hier wordt in de praktijk gebracht wat in de opleiding geleerd wordt. En dat dicht bij de mensen in de wijken en buurten.

De gemeente, en dan vooral Sociale Zaken, heeft een bijzondere zorg voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Vandaar dat wij zeer verguld zijn met de deelname van SWB Werkleerbedrijf. In een veranderende wereld zullen mensen die nu nog in de het sociaal werkvoorzieningsbedrijf werken kansen moeten krijgen zich buiten de muren van dit bedrijf te ontwikkelen. Als de proef slaagt hopen wij ook andere doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen plaatsen in dit WijkLeerbedrijf. Bijvoorbeeld mensen die vallen onder de toekomstige Wet Werken naar Vermogen.

Extra diensten en zorg

Het mes snijdt aan twee kanten. Naast een kans voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een praktijkleerplek voor jonge scholieren, biedt het WijkLeerbedrijf ook diensten aan in de wijken en buurten, die de sociale samenhang kunnen versterken. Door daadwerkelijk in de wijken en buurten aanwezig te zijn zullen de stagiaires nuttige klussen voor de wijken en hun bewoners kunnen doen. Voordeel daarvan is dat bewoners zo betrokken worden bij de samenleving en misschien ook minder snel een beroep gaan doen op dure zorgvoorzieningen. Zo’n enthousiaste groep leerlingen stagiaires brengt ook levendigheid in de buurt. Al deze elementen passen precies in de sociale visie die de gemeente Hengelo heeft voor de wijken en buurten en haar inwoners!

Wilt u graag meer informatie over de Gemeente Hengelo? kijk op www.hengelo.nl