Roc van Twente

ROC van Twente is de grootste onderwijsinstelling in het Oosten van het land. We verzorgen middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie op vier hoofdlocaties in Almelo, Enschede en Hengelo en op tal van kleinere locaties in heel Twente. ROC van Twente

Kwalitatieve goede stageplaatsen zijn essentieel

Op gebied van opleidingen in zorg en welzijn heeft het ROC van Twente veel te bieden. Het ROC wil slagvaardige mensen af leveren, die hun kennis en vaardigheden aanwenden om ánderen te helpen. Stagelopen is één van de belangrijkste onderdelen van de opleiding; daar komen theorie en praktijk samen, daar wordt werkervaring opgedaan. We willen onze studenten daarom graag kwalitatief goede stageplaatsen bieden, waar ruimte is voor zelfontplooiing, verantwoordelijkheidsgevoel, leren met en van elkaar en het ontwikkelen van competenties waarbij een juiste beroepshouding heel belangrijk is.

WijkLeerbedrijf als stageplaats

Een WijkLeerwerkbedrijf biedt studenten deze leeraspecten en is daarnaast een oplossing voor het tekort aan stageplaatsen. Voor het ROC van Twente heeft participatie in het WijkLeerbedrijf Helpende Handen Hengelo daarom een grote meerwaarde. Vanaf mei 2011 draaien BOL- en BBL-studenten van de opleidingen Helpende Zorg & Welzijn (niveau 2) en Zorghulp (niveau 1) van het MBO College voor Zorg & Welzijn mee als volwaardige krachten. Het gaat hierbij om laagdrempelige, niet-geïndiceerde zorgondersteuning op lokaal- of wijkniveau.

Samen werken en samen leren staat centraal bij WijkLeerbedrijf

Bij een WijkLeerbedrijf staat het leren van en met elkaar centraal. Het leren in een groep motiveert studenten; ze helpen elkaar, vinden het leuk met studiegenoten samen te werken en zorgen er samen voor dat alles goed verloopt. Als ze iets niet snappen of niet weten, kunnen ze eerst elkaar om hulp vragen of daarna terecht bij de begeleider. Studenten leren dus door de interactie, maar ook door reflectie tussen studenten onderling en met de begeleiders. Begeleiders hebben hierin een coachende rol.

Theorie toepassen in praktijk

Studenten bij een WijkLeerbedrijf krijgen theoretisch onderwijs op de locatie zelf. Dat vraagt veel flexibiliteit en inlevingsvermogen van de docent om de studenten te motiveren; de samenstelling van de groepen is wisselend en het betreft studenten uit meerdere leerjaren. Het voordeel voor studenten is dat ze direct de opgedane theorie toe kunnen passen in de praktijk en daarmee leren functioneren op hun toekomstige werkplek. Ze krijgen bewegingsvrijheid en daarmee verantwoordelijkheid toebedeeld.

Meer informatie over de opleidingen binnen het MBO College voor Zorg & Welzijn zie www.rocvantwente.nl