SWB

SWBSWB is het sociaal werkleerbedrijf van de gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente. Voor deze gemeenten is SWB de uitvoerder van de Wet Sociale Werkvoorziening naast opdrachtnemer van re-integratietrajecten in het kader van de Wet Werk en Bijstand. Centrale missie van SWB is dan ook het ontwikkelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot waardevolle werknemers.
SWB is van mening dat, gegeven de –aanstaande- krapte op de arbeidsmarkt zorg, er ruimte is voor instroom voor beroepsbeoefenaars op de nivo’s 1 en 2. Een instroom die, gezien de specifieke kenmerken van de SWB doelgroep, wel om een passende opleidings- en trainingsopzet vraagt. Helpende Handen Hengelo biedt dat.

Kwalitatief goede werkleerplaatsen zijn essentieel

Het ontwikkelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot waardevolle werknemers vraagt om een verscheidenheid aan werksoorten en werkleerplaatsen. Bij voorkeur werkleerplaatsen in een reële, dus echte, praktijksetting. Het WijkLeerbedrijf biedt dergelijke plaatsen.
Voor mensen vanuit de SWB doelgroep is niet alleen een reële maar ook veilige werkplek een voorwaarde voor de persoonlijke ontwikkeling. Een veilige werkplek waarop kan worden terug gevallen indien nodig. Een werkplek waar altijd begeleiding voorhanden is, waar een eigen en bekende omgeving kan worden gecreëerd, waar al werkend kan worden geleerd. Een omgeving waarin iedere kandidaat persoonlijk wordt gekend. Onder deze condities gaan in mei 2012 vanuit SWB een twaalftal kandidaten van start met hun werkleertraject.

Perspectief is van belang

Het uiteindelijke doel van het opleidingstraject bij het WijkLeerbedrijf is natuurlijk plaatsing in een zo regulier en duurzaam mogelijke baan bij een werkgever in de zorgsector. In dat kader is SWB dan ook zeer ingenomen met het feit dat een tweetal zorgorganisaties, Carintreggeland en Zorgroep Manna, zich als werkgever aan het WijkLeerbedrijf hebben verbonden. Het verschaft de SWB-kandidaten een perspectief daadwerkelijke werken in de zorg.

Wilt u meer informatie over de SWB? Kijk op www.swb.nl