Stage lopen

Voor verschillende opleidingen kun je stage lopen in het Wijkleerbedrijf Helpende Handen Hengelo. Op dit moment zijn dat de volgende opleidingen: Entreeopleiding op niveau 1 en de opleiding Dienstverlening (Helpende Zorg & Welzijn) op niveau 2 . Je volgt jouw opleiding aan het ROC van Twente en loopt stage in de praktijk van jouw toekomstige beroep. Hieronder worden per opleiding de kerntaken en werkzaamheden benoemd.

In het WijkLeerbedrijf Helpende Handen Hengelo zijn de werkzaamheden voornamelijk gericht op huishoudelijke zorg, ondersteuning, eenvoudige activiteiten en omgang met zorgvragers. Je werkt ook samen met de andere stagiaires en eventuele andere hulp- of zorgverleners in de wijk, bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp, helpende of verzorgende van de thuiszorg. Met elkaar stem je de planning af en regel je de vaste werkzaamheden op het WijkLeerbedrijf. Hierbij heeft de coördinator de leiding, in samenwerking met de praktijkopleiders.

Voor de begeleiding in de praktijk zijn er 2 praktijkopleiders betrokken bij de voortgang en beoordeling van jouw stage. Ook zijn er vanuit het ROC van Twente 2 vaste docenten aanwezig op het WijkLeerbedrijf om te ondersteunen bij de stage en eventueel ook eens mee te gaan de wijk in naar een cliënt.

De werkzaamheden die je als stagiair binnen het WijkLeerbedrijf uitvoert bestaan uit:

  • Het ondersteunen van huishoudelijke zorg. Bijvoorbeeld: aanvullend huishoudelijk werk, hulp bij een extra huishoudelijke klus, gezelschap / activiteiten binnenshuis en boodschappen doen.
  • Begeleiden van personen. Hierbij kun je denken aan het begeleiden van (oudere) personen naar huisarts of fysiotherapeut, begeleiden naar de bibliotheek of een bijeenkomst in de wijk. Ook wandelen met in beweging beperkte personen valt hieronder, net zoals samen de hond uitlaten.
  • Organiseren en uitvoeren van (zorg/welzijn) activiteiten. Hier gaat het om het meewerken aan en ondersteunen bij activiteiten, zoals het helpen met (soos)activiteiten voor ouderen, maar ook het in de woonomgeving van de persoon uitvoeren van zingevende activiteiten, die aansluiten bij de vragen en wensen van die persoon. Het kan ook samen een maaltijd bereiden zijn.