Vraag hulp aan

Kunt u of iemand in uw omgeving niet alles meer zelf doen, maar u komt nog niet in aanmerking voor thuiszorg, dan kunnen de stagiaires van het Wijkleerbedrijf Helpende Handen Hengelo u mogelijk helpen met een aantal werkzaamheden. U krijgt wat extra hulp en onze stagiaires doen ervaring in de praktijk op. Belangrijk om te weten: al onze hulp en ondersteuning is kosteloos.

De ondersteunende diensten kunnen eenmalig, structureel of voor een vastgestelde periode worden verricht en zijn grofweg onder te verdelen in de volgende categorieën:

1. Ondersteunen van huishoudelijke zorg

Hieronder vallen alle activiteiten die (tijdelijke) ondersteuning bieden in de huishoudelijke zorg. Hierbij kunt u denken aan:

  • Aanvullend huishoudelijk werk
  • Ondersteuning van mantelzorger
  • Hulp bij een extra huishoudelijke klus
  • Gezelschap / activiteiten binnenshuis
  • Boodschappen doen enz.

2. Begeleiden van personen

Hierbij kan gedacht worden aan het begeleiden van (oudere) personen naar de polikliniek, een bezoek aan de huisarts of fysiotherapeut, naar de bibliotheek, een bijeenkomst in de wijk enz. Ook wandelen met in beweging beperkte personen valt hieronder, net zoals samen de hond uitlaten.

3. Organiseren en uitvoeren van (zorg/welzijn) activiteiten

Hier gaat het om het meewerken aan en ondersteunen bij activiteiten, zoals het helpen met (soos)activiteiten voor ouderen, maar ook het in de woonomgeving van de persoon uitvoeren van zingevende activiteiten, die aansluiten bij de vragen en wensen van die persoon. Het kan ook samen een maaltijd bereiden zijn.

Direct hulp aanvragen

Wilt u direct hulp aanvragen? Ga dan naar het contactformulier en geef aan welke hulp u wenst.