Wat doen wij

De producten, diensten en activiteiten die Helpende Handen Hengelo aanbiedt, worden verzorgd door BOL en BBL stagiaires Zorghulp of Helpende Zorg & Welzijn. Deze stagiaires hebben onder begeleiding van professionele medewerkers de mogelijkheid om te komen tot een zinvolle invulling van hun beroepspraktijkvorming (stage).

Wat doen wij

Het WijkLeerbedrijf Helpende Handen Hengelo ondersteunt bewoners en organisaties in Hengelo door de inzet van stagiaires BOL en BBL bij hulp- en ondersteuningsvragen.
Dit doen we met een groep van totaal 24 studenten. Zij zijn samen met de coördinator, praktijkopleiders en docenten verantwoordelijk voor het WijkLeerbedrijf. Dit team zal gedurende 5 dagen per week ondersteuning gaan bieden bij allerlei zorgvragen.

Wat doen wij niet

Wij leveren géén zorg en ook geen hulp- of ondersteuning, die voor een indicatie in aanmerking komt vanuit de Wmo of  de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Wij zullen nooit concurreren met bestaande zorg- en welzijnsinstellingen. Het WijkLeerbedrijf Helpende Handen Hengelo is aanvullend in haar activiteiten.

Mocht zich er een situatie voordoen waarin wij twijfelen, dan zal de coördinator van het WijkLeerbedrijf Helpende Handen Hengelo na een intakegesprek de wijkbewoner, familie of mantelzorger doorverwijzen naar de reguliere kanalen. Twijfelt u erover of uw hulpvraag kan worden uitgevoerd, neem dan gerust contact met ons op!

Ons werkgebied

Het WijkLeerbedrijf begint met het werkgebied tussen de spoorlijnen en de A1. Ze biedt haar diensten aan aan bewoners van de wijken: Hengelose Es, Woolde, Binnenstad en Noord. De medewerkers van Helpende Handen Hengelo bekijken samen met u hoe u het best geholpen kunt worden. Er is gekozen voor deze afbakening van ons werkgebied om onze studenten goed te kunnen begeleiden. Iedereen kan zich melden met een vraag. Op het moment dat wij zien dat er in de andere wijken ook veel vragen voorkomen, zullen we kijken of we deze vragen kunnen oppakken.

Werkgebied1