skip to Main Content

Diplomering via gecertificeerd opleidingsinstituut

Niet geaccrediteerde huisartsenposten kunnen de opleiding tot triagist laten verzorgen door een gecertificeerd opleidingsinstituut. Naast de opleiding verzorgen de opleidingsinstituten ook de toetsing en de diplomering. De certificering van opleidingsinstituten is in handen van de toetsingscommissie. Getoetst wordt op de kwaliteit van het opleidingsprogramma, de begeleiding en de examens. Gecertificeerde opleidingsinstituten (voor het opleiden van triagisten) zijn:

*Dutch Medical College heeft een certificering ontvangen voor één jaar.

Diploma-aanvragen vanuit opleiders worden meegenomen in de diplomeringsrondes en inhoudelijk beoordeeld door de toetsingscommissie.

Diplomeringsronden 2022

Diplomeringsronde 1:  27 januari 2022 (deadline inleverdatum donderdag 13 januari 2022)
Diplomeringsronde 2:  2 juni 2022 (deadline inleverdatum donderdag 19 mei 2022)
Diplomeringsronde 3:  29 september 2022 (deadline inleverdatum donderdag 15 september 2022)

Diplomeringsronden 2023

Diplomeringsronde 1:  26 januari 2023 (deadline inleverdatum donderdag 12 januari 2023)

Diplomeringsronde 2:  1 juni 2023 (deadline inleverdatum woensdag 17 mei 2023)

Diplomeringsronde 3:  28 september 2023 (deadline inleverdatum donderdag 14 september 2023)

Diplomeringsronde 4: 16 november 2023 (deadline inleverdatum donderdag 2 november 2023)

Het komt voor dat assistenten bepaalde competenties in een eerder opleidingstraject of door werkervaring hebben verkregen. De huisartsenposten kunnen ook bij een opleidingsinstituut terecht voor erkenning van verworven competenties (EVC-procedure).

Back To Top