Ga naar hoofdinhoud

Diplomering via gecertificeerd opleidingsinstituut

Niet geaccrediteerde huisartsenposten kunnen de opleiding tot triagist laten verzorgen door een gecertificeerd opleidingsinstituut. Naast de opleiding verzorgen de opleidingsinstituten ook de toetsing en de diplomering. De certificering van opleidingsinstituten is in handen van de toetsingscommissie. Getoetst wordt op de kwaliteit van het opleidingsprogramma, de begeleiding en de examens. Gecertificeerde opleidingsinstituten (voor het opleiden van triagisten) zijn:

*Dutch Medical College heeft een certificering ontvangen voor één jaar.

Diploma-aanvragen vanuit opleiders worden meegenomen in de diplomeringsrondes en inhoudelijk beoordeeld door de toetsingscommissie.

Diplomeringsronden 2023

Diplomeringsronde 1:  26 januari 2023 (deadline inleverdatum donderdag 12 januari 2023)

Diplomeringsronde 2:  1 juni 2023 (deadline inleverdatum woensdag 17 mei 2023)

Vanaf 1 juli 2023 geldt voor diploma-aanvragen de overgangsregeling  Bureau Diplomering Triage
De diploma-aanvragen kunnen vanaf dat moment doorlopend plaatsvinden. Er is geen sprake meer van diplomeringsrondes.

Het komt voor dat assistenten bepaalde competenties in een eerder opleidingstraject of door werkervaring hebben verkregen. De huisartsenposten kunnen ook bij een opleidingsinstituut terecht voor erkenning van verworven competenties (EVC-procedure).

Back To Top