skip to Main Content

Herregistratie en geldigheid diploma

Het diploma triagist is vijf jaar geldig. Verlenging (herregistratie) is mogelijk indien aan bepaalde kwaliteitseisen wordt voldaan. Deze werkwijze waarborgt een continue kwaliteit van de triage. De triagist en/of HDS waar de triagist werkzaam is, dient de aanvraag in vóórdat het diploma verloopt. De behandeling van een aanvraag neemt circa vijf weken in beslag. Voor het indienen van een aanvraag voor herregistratie dient u het formulier aanvraag herregistratie diploma triagist te gebruiken. Dit formulier kunt u hieronder downloaden.

Eisen voor herregistratie

Bij het beoordelen van de aanvraag tot herregistratie kijkt de toetsingscommissie naar de werkervaring, deskundigheidsbevordering en de beoordeling van competenties. In de voorafgaande vijf jaar heeft de triagist:

 • Minimaal 1040 netto-uren gewerkt in minimaal 36 maanden. Een netto-uur is een uur dat aan het uitvoeren van triage is besteed (patiëntgebonden werk). Werkoverleggen, opleidingsuren en dergelijke zijn hierin niet opgenomen.
 • Minimaal 50 uur nascholing gevolgd die is gericht op triage en door de CADD geaccrediteerd. Tenminste 25 uur daarvan is gericht op medisch-inhoudelijke kennis of casuïstiek.

Door de corona-pandemie zijn nascholingen geannuleerd en/of lag de focus op de post voor het bieden van zorg. In maart is gecommuniceerd dat het in 2020 mogelijk is om de herregistratie-verplichting voor triagisten tot een half jaar uit te stellen, dit om te voorkomen dat triagisten hun bevoegdheid verliezen. Dit zal heel 2020 zo blijven. Voor nieuwe aanvragen tot herregistratie in 2021 gaan andere regels gelden.

Nieuwe aanvragen herregistratie in 2021
InEen-leden willen graag meer duidelijkheid en zekerheid op langere termijn. In overleg met de klankbordgroep triage is besloten om voor nieuw aanvragen herregistratie in 2021 de volgende coulance te gaan hanteren:

 • herregistratie in 2020 wordt toegekend met 48 uren voor scholing/deskundigheidsbevordering
 • herregistratie in 2021 wordt toegekend met 46 uur scholing/deskundigheidsbevordering
 • het aantal werkervaringsuren (tenminste 1040 uur) blijft ongewijzigd

Het uitstel voor herregistratie met 6 maanden komt met deze nieuwe regeling te vervallen per 01-01-2021.

Herregistratierondes

Uw registratie verloopt, wat moet u doen?
De werkwijze bij het aanvraagproces voor herregistratie  is als volgt:

 • Uw registratie verloopt vijf jaar na behalen van uw diploma of uw laatste herregistratie.
 • Herregistreren kan door deel te nemen aan de beoordelingsrondes die Calibris Advies vijf keer per jaar organiseert.
 • Houdt bij de aanvraag de datum waarop het diploma is behaald aan.
 • Minimaal twee weken voorafgaand aan de beoordelingsronde  dient de aanvraag voor herregistratie van uw diploma bij Calibris Advies ingediend te zijn. Houdt bij de aanvraag rekening met de datum waarop het diploma is behaald!
 • De aanvraag gebeurt met het formulier: Aanvraagformulier herregistratie triagist ondertekend door u en de huisartsenpost waar u werkzaam bent (indien van toepassing).
 • De aanvrager is uw HDS. U draagt zorg voor een volledig ingevuld aanvraagformulier en compleet portfolio.
 • Uw aanvraag voor herregistratie wordt tijdens de eerst volgende beoordelingsronde beoordeeld door een adviseur van Calibris Advies.

Herregistratie 2021

 • Ronde 1: vrijdag 1 januari 2021
  (het diploma verloopt tussen 1 januari en 31 maart 2021)
  Deadline van indienen van aanvragen is vrijdag 18 december 2020
 • Ronde 2: donderdag 1 april 2021
  (het diploma verloopt tussen 1 april en 30 juni 2021)
  Deadline van indienen van aanvragen is vrijdag 19 maart 2021.
 • Ronde 3: donderdag 1 juli 2021
  (bedoeld voor triagisten waarvan het diploma verloopt tussen 1 juli 2021 en 30 september 2021)
  Deadline van indienen van aanvragen is vrijdag 18 juni 2021.
 • Ronde 4: vrijdag 1 oktober 2021
  (bedoeld voor triagisten waarvan het diploma verloopt tussen 1 oktober en 31 december 2021)
  Deadline van indienen van aanvragen is vrijdag 17 september 2021.
Back To Top