Ga naar hoofdinhoud

Herregistratie en geldigheid diploma

Het diploma triagist is vijf jaar geldig. Verlenging (herregistratie) is mogelijk indien aan bepaalde kwaliteitseisen wordt voldaan. Deze werkwijze waarborgt een continue kwaliteit van de triage. Vanuit de wens van leden van InEen om triagisten meer verantwoordelijkheid te geven over hun eigen herregistratie en bevoegdheid is hiervoor een online Triagisten Register ontwikkeld. In dit register kunnen triagisten zelf hun eigen gegevens actueel houden en de herregistratie aanvragen. De triagist dient de aanvraag in vóórdat het diploma verloopt. Het register verstuurt een reminder op het moment dat de registratie van de triagist binnen 6 maanden verloopt.

Eisen voor herregistratie

Bij het beoordelen van de aanvraag tot herregistratie wordt gekeken naar de werkervaring, deskundigheidsbevordering en de beoordeling van competenties. In de voorafgaande vijf jaar heeft de triagist:

 • Minimaal 1040 netto-uren gewerkt in minimaal 36 maanden. Een netto-uur is een uur dat aan het uitvoeren van triage is besteed (patiëntgebonden werk). Werkoverleggen, opleidingsuren en dergelijke zijn hierin niet opgenomen.
 • Minimaal 50 uur nascholing gevolgd die is gericht op triage en door de CADD geaccrediteerd. Tenminste 25 uur daarvan is gericht op medisch-inhoudelijke kennis of casuïstiek.

 

Herregistratierondes

Uw registratie verloopt, wat moet u doen?

De werkwijze bij het aanvraagproces voor herregistratie  is als volgt:

 • Uw registratie verloopt vijf jaar na het behalen van uw diploma of uw laatste herregistratie.
 • Herregistreren kan door deel te nemen aan de beoordelingsrondes die Calibris Advies vier keer per jaar organiseert.
 • Houdt bij de aanvraag de datum waarop het diploma is behaald aan.
 • Minimaal twee weken voorafgaand aan de beoordelingsronde  dient de aanvraag voor herregistratie van uw diploma bij Calibris Advies ingediend te zijn via het Triagisten Register. Houdt bij de aanvraag rekening met de datum waarop het diploma is behaald!
 • De aanvraag gebeurt via het formulier Aanvraag Herregistratie Triagist binnen het Triagisten Register. Dit formulier dient digitaal ondertekend te worden door u en de huisartsenpost waar u werkzaam bent (indien van toepassing).
 • De aanvrager is de triagist zelf. U draagt zorg voor een volledig ingevuld aanvraagformulier en compleet dossier bestaande uit een scholingsoverzicht en een urenregistratie.
 • Uw aanvraag voor herregistratie wordt tijdens de eerst volgende beoordelingsronde beoordeeld door een adviseur van Calibris Advies. Vervolgens zal de uitkomstbrief worden gecommuniceerd via het Triagisten Register.

! Mocht u nog geen account hebben in het Triagisten Register, neem dan contact met ons op per mail triage@calibrisadvies.nl onder vermelding van: uw voornaam,  (meisjes)naam, geboortedatum, diplomadatum en diplomanummer (CCR-nummer). U ontvangt dan van ons een link met een persoonlijke inlogcode.

Heeft u vragen? Bekijk de Veelgestelde vragen of neem contact op met triage@calibrisadvies.nl

Herregistratie 2023

 • Ronde 1: 1 januari 2023
  (bedoeld voor triagisten waarvan het diploma verloopt tussen 1 januari en 31 maart 2023)
  Deadline van indienen van aanvragen is donderdag 15 december 2022.
 • Ronde 2: 1 april 2023
  (bedoeld voor triagisten waarvan het diploma verloopt tussen 1 april en 31 juni 2023)
  Deadline van indienen van aanvragen is donderdag 16 maart 2023.

Vanaf 1 juli 2023 is de nieuwe Regeling diplomeringstraject triage van toepassing zie Bureau Diplomering Triage. De herregistratie-aanvraag is niet meer gebonden aan een bepaalde beoordelingsronde, maar vindt doorlopend plaats. De aanvraag dient bij voorkeur 4 maanden voor de herregistratiedatum ingediend te zijn via het Triagisten Register.

Back To Top