skip to Main Content

Herregistratie en geldigheid diploma

Het diploma triagist is vijf jaar geldig. Verlenging (herregistratie) is mogelijk indien aan bepaalde kwaliteitseisen wordt voldaan. Deze werkwijze waarborgt een continue kwaliteit van de triage. De triagist en/of HDS waar de triagist werkzaam is, dient de aanvraag in vóórdat het diploma verloopt. De behandeling van een aanvraag neemt circa vijf weken in beslag. Voor het indienen van een aanvraag voor herregistratie dient u het formulier aanvraag herregistratie diploma triagist te gebruiken. Dit formulier kunt u hiernaast downloaden.

Eisen voor herregistratie

Bij het beoordelen van de aanvraag tot herregistratie kijkt de toetsingscommissie naar de werkervaring, deskundigheidsbevordering en de beoordeling van competenties. In de voorafgaande vijf jaar heeft de triagist:

  • Minimaal 1040 netto-uren gewerkt in minimaal 36 maanden. Een netto-uur is een uur dat aan het uitvoeren van triage is besteed (patiëntgebonden werk). Werkoverleggen, opleidingsuren en dergelijke zijn hierin niet opgenomen.
  • Minimaal 50 uur nascholing gevolgd die is gericht op triage en door de CADD geaccrediteerd. Tenminste 25 uur daarvan is gericht op medisch-inhoudelijke kennis of casuïstiek.

Herregistratierondes

Uw registratie verloopt, wat moet u doen?
De werkwijze bij het aanvraagproces voor herregistratie  is als volgt:

  • Uw registratie verloopt vijf jaar na behalen van uw diploma of uw laatste herregistratie.
  • Herregistreren kan door deel te nemen aan de beoordelingsrondes die Calibris Advies vijf keer per jaar organiseert.
  • Houdt bij de aanvraag de datum waarop het diploma is behaald aan.
  • Minimaal twee weken voorafgaand aan de beoordelingsronde  dient de aanvraag voor herregistratie van uw diploma bij Calibris Advies ingediend te zijn. Houdt bij de aanvraag rekening met de datum waarop het diploma is behaald!
  • De aanvraag gebeurt met het formulier: Aanvraagformulier herregistratie triagist ondertekend door u en de huisartsenpost waar u werkzaam bent (indien van toepassing).
  • De aanvrager is uw HDS. U draagt zorg voor een volledig ingevuld aanvraagformulier en compleet portfolio.
  • Uw aanvraag voor herregistratie wordt tijdens de eerst volgende beoordelingsronde beoordeeld door een adviseur van Calibris Advies.

Herregistratie 2020

Ronde 2   10 april 2020
(Het diploma verloopt tussen 11 april en 3 juli 2020)
Deadline inleverdatum 27 maart 2020.

Ronde 3   3 juli 2020
(Het diploma verloopt tussen 4 juli en 9 oktober 2020)
Deadline inleverdatum 19 juni 2020.

Ronde 4   9 oktober 2020
(Het diploma verloopt tussen 10 oktober 2020 en 15 januari 2021)
Deadline inleverdatum 25 september 2020.

Back To Top