skip to Main Content

Herregistratie en geldigheid diploma

Het diploma triagist is vijf jaar geldig. Verlenging (herregistratie) is mogelijk indien aan bepaalde kwaliteitseisen wordt voldaan. Deze werkwijze waarborgt een continue kwaliteit van de triage. Vanuit de wens van leden van InEen om triagisten meer verantwoordelijkheid te geven over hun eigen herregistratie en bevoegdheid is hiervoor een online Triagisten Register ontwikkeld. In dit register kunnen triagisten zelf hun eigen gegevens actueel houden en de herregistratie aanvragen. De triagist dient de aanvraag in vóórdat het diploma verloopt. Het register verstuurd een reminder op het moment dat de registratie van de triagist binnen 6 maanden verloopt.

Eisen voor herregistratie

Bij het beoordelen van de aanvraag tot herregistratie wordt gekeken naar de werkervaring, deskundigheidsbevordering en de beoordeling van competenties. In de voorafgaande vijf jaar heeft de triagist:

 • Minimaal 1040 netto-uren gewerkt in minimaal 36 maanden. Een netto-uur is een uur dat aan het uitvoeren van triage is besteed (patiëntgebonden werk). Werkoverleggen, opleidingsuren en dergelijke zijn hierin niet opgenomen.
 • Minimaal 50 uur nascholing gevolgd die is gericht op triage en door de CADD geaccrediteerd. Tenminste 25 uur daarvan is gericht op medisch-inhoudelijke kennis of casuïstiek.

Coulance-regeling nieuwe aanvragen herregistratie in 2021

Door de corona-pandemie zijn nascholingen geannuleerd en/of lag de focus bij de post bij het bieden van zorg. In overleg met de klankbordgroep triage is besloten om voor nieuw aanvragen herregistratie in 2021 de volgende coulance te gaan hanteren:

 • herregistratie in 2020 wordt toegekend met 48 uren voor scholing/deskundigheidsbevordering
 • herregistratie in 2021 wordt toegekend met 46 uur scholing/deskundigheidsbevordering
 • het aantal werkervaringsuren (tenminste 1040 uur) blijft ongewijzigd

Het uitstel voor herregistratie met 6 maanden komt met deze nieuwe regeling te vervallen per 01-01-2021.

Herregistratierondes

Uw registratie verloopt, wat moet u doen?

De werkwijze bij het aanvraagproces voor herregistratie  is als volgt:

 • Uw registratie verloopt vijf jaar na het behalen van uw diploma of uw laatste herregistratie.
 • Herregistreren kan door deel te nemen aan de beoordelingsrondes die Calibris Advies vier keer per jaar organiseert.
 • Houdt bij de aanvraag de datum waarop het diploma is behaald aan.
 • Minimaal twee weken voorafgaand aan de beoordelingsronde  dient de aanvraag voor herregistratie van uw diploma bij Calibris Advies ingediend te zijn via het nieuwe digitale Triagisten Register. Houdt bij de aanvraag rekening met de datum waarop het diploma is behaald!
 • De aanvraag gebeurt via het formulier Aanvraag Herregistratie Triagist binnen het Triagisten Register. Dit formulier dient digitaal ondertekend te worden door u en de huisartsenpost waar u werkzaam bent (indien van toepassing).
 • De aanvrager is de triagist zelf. U draagt zorg voor een volledig ingevuld aanvraagformulier en compleet dossier bestaande uit een scholingsoverzicht en een urenregistratie.
 • Uw aanvraag voor herregistratie wordt tijdens de eerst volgende beoordelingsronde beoordeeld door een adviseur van Calibris Advies.

! Nieuwe aanvragen dienen vanaf heden (beoordelingsronde 2 – 2021) ingediend te worden via het nieuwe Triagisten Register (https://triagistenregister.mijnportfolio.nl). Via e-mail ingediende aanvragen zullen wij doorverwijzen naar het nieuwe digitale register. Alle triagisten hebben reeds per e-mail hun persoonlijke inloggegevens voor het Triagisten Register ontvangen. Mocht u geen e-mail hebben ontvangen, neem dan contact met ons op per mail triage@calibrisadvies.nl onder vermelding van: uw voornaam,  (meisjes)naam, geboortedatum, diplomadatum en diplomanummer (CCR-nummer). U ontvangt dan van ons een link met de persoonlijke inlogcode.

Heeft u vragen? Bekijk de Veelgestelde vragen of neem contact op met triage@calibrisadvies.nl

Herregistratie 2021

 • Ronde 1: vrijdag 1 januari 2021
  (het diploma verloopt tussen 1 januari en 31 maart 2021)
 • Ronde 2: donderdag 1 april 2021
  (het diploma verloopt tussen 1 april en 30 juni 2021)
  Deadline van indienen van aanvragen is vrijdag 19 maart 2021.
 • Ronde 3: donderdag 1 juli 2021
  (bedoeld voor triagisten waarvan het diploma verloopt tussen 1 juli 2021 en 30 september 2021)
  Deadline van indienen van aanvragen is vrijdag 18 juni 2021.
 • Ronde 4: vrijdag 1 oktober 2021
  (bedoeld voor triagisten waarvan het diploma verloopt tussen 1 oktober en 31 december 2021)
  Deadline van indienen van aanvragen is vrijdag 17 september 2021.
Back To Top