skip to Main Content

Kwaliteitszorgverslag

De HDS zorgt voor kwaliteitsborging en continue kwaliteitsverbetering. In het kwaliteitszorgverslag geeft de HDS aan hoe dit gebeurt. Bij de accreditatie wordt door de toetsingscommissie allereerst de evaluatieprocedure beoordeeld. Het eerste kwaliteitszorgverslag wordt twee jaar later ingeleverd. In het kwaliteitszorgverslag worden de onderstaande vragen in elk geval beantwoord door de HDS:

  • Hoe stelt de HDS het opleidingstraject bij op basis van gesignaleerde ontwikkelingen, klachten en evaluaties?
  • Hoe waarborgt (schriftelijke afspraken) de HDS de begeleiding van de triagisten tijdens en na de opleiding ?
  • Hoe signaleert, registreert en evalueert (systematiek, follow-up) de HDS klachten over triagisten?
  • Hoe waarborgt (systematiek, follow-up) de HDS de deskundigheid van auditor?
  • Welke verbeteracties heeft de HDS ingezet naar aanleiding van de aandachtspunten in de besluitbrief van de accreditatie en met welk resultaat?
Back To Top