skip to Main Content

Landelijke Kennistoets Triage 2020

De Landelijke Kennistoets wordt in opdracht van InEen ontwikkeld door een expertgroep. De experts zijn werkzaam in het werkveld van triage en ontwikkelen drie keer per jaar onder deskundige begeleiding de vragen voor de landelijke kennistoets. Kandidaten kunnen zich individueel inschrijven voor de kennistoets. De toets wordt op twee plaatsen in het land aangeboden: Utrecht en Tilburg.

Toetsdata Landelijke Kennistoets Triage 2020

  • 1 juli 2020, tijd(en) nader te bepalen
    Deadline indienen van aanmeldingen is 7 juni 2020.Ondanks de versoepelde maatregelen die de overheid per 11 mei afgegeven heeft, zijn we in samenspraak met de locatie en InEen tot de conclusie gekomen dat met de huidige maatregelen het organiseren van de Landelijke Kennistoets op 10 juni 2020 niet haalbaar is. Derhalve is besloten de toets te verplaatsen naar 1 juli 2020, mits de overheidsmaatregelen dit te zijner tijd toestaan. Mocht je door omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om je voldoende voor te bereiden, is het mogelijk om een inschrijving van juli tot drie weken van te voren kosteloos om te laten zetten in een inschrijving voor de LKT van oktober 2020. Neem hiervoor contact op met triage@calibrisadvies.nl. Inschrijving voor de LKT van oktober 2020 is al geopend voor wie dan deel wil nemen.
  • 28 oktober 2020, tijd: 10.30 tot 12.30 uur,
    Deadline indienen van aanmeldingen is 30 september 2020.

De werkwijze van inschrijven en het verloop van de dag blijft ongewijzigd.
In 2020 wordt de Landelijke Kennistoets gebaseerd op NHG TriageWijzer versie 2018.

Inschrijven, kosten en annulering

U kunt als huisartsenpost uw kandidaten via de website van Calibris Advies aanmelden. Voor het aanmelden van de landelijke kennistoets kunt u klikken op de button ‘inschrijven’. De aanmelding dient minimaal 1 maand voorafgaand aan de toetsdatum bij ons binnen te zijn. Daar vult u uw gegevens in en de aanmelding wordt meteen in ons systeem verwerkt. Het is ook mogelijk dat een kandidaat zichzelf aanmeldt via de website. Het heeft echter onze voorkeur dat de huisartsenpost de kandidaat aanmeldt.

Kosten voor deelname aan de landelijke kennistoets bedragen € 357,- voor leden (InEen & LHV) en € 503,- voor niet leden.

Bij annulering van inschrijving voor de landelijke kennistoets verwijzen wij u naar de annuleringsvoorwaarden. Deze vindt u in het Examenreglement (zie downloads op deze pagina).

Na het maken van de kennistoets ontvangt de kandidaat via de verantwoordelijke van de HDS, binnen 8 weken bericht van de uitslag. De toetsresultaten worden per e-mail aan u medegedeeld.

Inschrijven

Oefentoets

Wilt u alvast een beeld krijgen van het type vragen en alvast een aantal vragen oefenen?
Hieronder kunt u een oefentoets downloaden. De oefentoets is gebaseerd op de NHG Triagewijzer versie december 2018.

Back To Top