skip to Main Content

Landelijke Kennistoets Triage

De Landelijke Kennistoets wordt in opdracht van InEen ontwikkeld door een expertgroep. De experts zijn werkzaam in het werkveld van triage en ontwikkelen drie keer per jaar onder deskundige begeleiding de vragen voor de landelijke kennistoets. Kandidaten kunnen zich individueel inschrijven voor de kennistoets. De toets wordt op twee plaatsen in het land aangeboden: Utrecht en Tilburg.

Toetsdata 2020

Woensdag 28 oktober 2020, tijd: nader te bepalen. Locatie Utrecht. In verband met de RIVM-maatregelen zal deze Landelijke Kennistoets alleen afgenomen worden in Utrecht. Deadline voor indienen van aanmeldingen is 6 oktober 2020. In 2020 wordt de Landelijke Kennistoets gebaseerd op NHG TriageWijzer versie 2018.

Heb je vragen? Neem dan contact op met triage@calibrisadvies.nl

Inschrijven, kosten en annulering

U kunt als huisartsenpost uw kandidaten via de website van Calibris Advies aanmelden. Voor het aanmelden van de landelijke kennistoets kunt u klikken op de button ‘inschrijven’. Daar vult u uw gegevens in en de aanmelding wordt meteen in ons systeem verwerkt. Het is ook mogelijk dat een kandidaat zichzelf aanmeldt via de website. Het heeft echter onze voorkeur dat de huisartsenpost de kandidaat aanmeldt.

Kosten voor deelname aan de landelijke kennistoets bedragen € 357,- voor leden (InEen & LHV) en € 503,- voor niet leden.

Bij annulering van inschrijving voor de landelijke kennistoets verwijzen wij u naar de annuleringsvoorwaarden. Deze vindt u in het Examenreglement (zie downloads op deze pagina).

Na het maken van de kennistoets ontvangt de kandidaat via de verantwoordelijke van de HDS, binnen 8 weken bericht van de uitslag. De toetsresultaten worden per e-mail aan u medegedeeld.

Inschrijven

Oefentoets

Wilt u alvast een beeld krijgen van het type vragen en alvast een aantal vragen oefenen?
Hieronder kunt u een oefentoets downloaden. De oefentoets is gebaseerd op de NHG Triagewijzer versie december 2018.

Back To Top