skip to Main Content

Wie zijn wij?

Stichting Calibris Advies is een maatschappelijk adviesbureau voor praktische leer-werkoplossingen. Praktisch betekent dat wij zelf projecten organiseren en concrete resultaten halen. Wij werken bedrijfsmatig, maar onze winst komt ten gunste van onze maatschappelijke doelstelling: mensen met minder kansen, meer kansen bieden. Door het hele land verspreid werken wij      met meer dan 35 collega’s aan projecten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen die dreigen uit te vallen, aan het werk of aan een opleiding te helpen. Wij richten ons hierbij vooral op medewerkers mbo niveau 1 en 2 en toeleiding naar mbo 3 en we focussen ons op zorg en welzijn.

Het WijkLeerbedrijf

Het WijkLeerbedrijf is een fysieke plek in de wijk van waaruit werkzoekenden zich inzetten voor wijkbewoners door het vervullen van informele hulp- en ondersteuningsvragen. Deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt volgen een opleidingstraject niveau 1 of 2 met aan het eind van het traject een diploma of certificaat en een betaalde baan. Door coördinator biedt een veilige leeromgeving en begeleidt de deelnemers intensief bij de opleiding en stage. Hierdoor wordt een hoog studie- en opleidingsrendement behaald.

Bij elk WijkLeerbedrijf is er sprake van een samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsinstellingen, gemeente, onderwijs en andere maatschappelijke partners in een wijk. De hulp die vanuit het WijkLeerbedrijf wordt geboden is een belangrijke, structurele bijdrage daar waar de mantelzorg en inzet van vrijwilligers niet toereikend is. Dit geeft mensen de mogelijkheid langer zelfstandig thuis te blijven wonen en dringt de eenzaamheid van mensen in de wijk terug. Wijkbewoners die hulp ontvangen vragen wij iets terug te doen voor onze deelnemers, bijvoorbeeld hulp bij het maken van huiswerk of het verbeteren van de taal.

Coördinator WijkLeerbedrijf / coach

We zoeken:
Een enthousiaste collega op HBO (werk)niveau (bijvoorbeeld Maatschappelijk Werk) die affiniteit heeft met de doelgroep deelnemers en de zorg. Ben jij stressbestendig, heb je een coachende instelling, ben je een netwerker en kun je zelfstandig werken? Dan past de functie van coördinator WijkLeerbedrijf goed bij jou.

Dit ga je doen:
Als coördinator WijkLeerbedrijf ben je de centrale persoon voor wat betreft de dagelijkse coördinatie van de werkzaamheden en activiteiten van het WijkLeerbedrijf. Je bent het eerste aanspreekpunt en steun voor de deelnemers van het WijkLeerbedrijf. Je bent ook het aanspreekpunt voor de wijkbewoners die informele hulp ontvangen en voert intakes uit bij nieuwe vragen. Werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de door de projectleider gestelde kaders (planning, begroting etc.). Je coördineert de kwaliteit en voortgang van de begeleiding van de deelnemers en voert deze zelf uit. Daarnaast zorg je voor afstemming met en tussen de deelnemers, de wijkbewoners, de begeleiders (docent en andere begeleiders) en eventueel andere betrokkenen.

Als coach begeleid je deelnemers met name op sociaal gebied in verschillende andere toeleidingstrajecten richting opleiding en/of werk. Je helpt de deelnemer om sociale knelpunten op te lossen die zich voordoen in de persoonlijke leefomgeving van de deelnemer en die het goed functioneren belemmeren. Je signaleert vroegtijdig (nieuwe) problemen en helpt de deelnemer om deze op te lossen en daarmee de zelfredzaamheid te vergroten. Belangrijk is dat je hierbij tijdig doorverwijst naar (hulpverlenende) instanties (zo nodig) via de lijn van de
uitkeringsbegeleiders.

Je werkomgeving:
Je werkplek is voor 24 uur op het WijkLeerbedrijf in Lelystad. Mocht je meer dan 24 uur willen werken dan kun je ook gevraagd worden voor projecten in de regio Utrecht, Flevoland en Noord-Holland. Uiteraard houden we rekening met reistijd.
Afhankelijk van je ambitie en kwaliteiten en de groei van Calibris Advies is het mogelijk door te groeien naar de functie van Adviseur.

Wat bieden wij?
Geen dag die hetzelfde is. Wij zijn een kleine maar groeiende organisatie met ambities.
Wij hebben het volgende aanbod voor jou klaarliggen:

  • een uitdagende baan in een mooi maatschappelijk project
  • een jaarcontract voor 16 tot 32 uur per week
  • salaris max € 2.600 – €3.200 (afhankelijk van ervaring en op basis van 40 uur)

Wat vind je bij ons minder?
We weten best goed hoe we in elkaar zitten, wel zo eerlijk om te vertellen wat je bij ons niet of minder vindt:

  • structuur, rust en regelmaat: je moet dat zelf aan kunnen brengen in je eigen werk
  • gebaande paden: je vindt erg veel ervaring bij collega’s maar je zult die vaak zelf moeten opzoeken
  • vaste werkplekken: je bent maar een paar keer per maand bij vaste georganiseerde overleggen. Die overleggen zijn voor ons erg belangrijk voor de verbinding onderling en we hechten er waarde aan dat je daarbij bent. Verder werk je vanuit een vaste werkplek op de locatie van het WijkLeerbedrijf.
  • continue aandacht: we zijn er voor je, dat staat buiten kijf. Maar je werkt zelfstandig en nadat je een aantal maanden bij ons werkt beschouwen we je als vaste kracht en zijn we minder goed in continu vragen hoe het met je gaat. Niet omdat het ons niet interesseert, maar omdat onze voornaamste aandacht uitgaat naar de deelnemers die we naar een baan proberen te begeleiden. Professionele aandacht voor elkaar is er meer dan genoeg.
Back To Top