Skip to content

Wat wij doen

In dit deel van de website lees je over onze diensten: OpleidenBegeleiden en Toeleiden. Ook vind je hier verhalen van onze deelnemers.

Opleiden

Calibris Advies organiseert leerwerktrajecten voor mensen die zelf moeilijk aan het werk kunnen komen. Onze leerwerkoplossingen combineren leren met de praktijk in de zorg- en welzijnssector. Mensen met verschillende achtergronden maken via onze trajecten kennis met de zorg en volgen een (voor)opleiding naar een betaalde of vrijwilligersbaan.

Begeleiden

Calibris Advies beschikt over een divers aanbod diensten op het gebied van Begeleiden. Van trainingen tot het online begeleidingsinstrument Competent en adviestrajecten op maat. Met het begeleidingsaanbod geven we (toekomstige) zorgprofessionals in de Zorg en Welzijn de kans om hun kennis te vergroten en hun vaardigheden te ontwikkelen. 

Toeleiden

Inwoners toeleiden naar een (leer)baan in de zorgsector doen wij bij Calibris Advies via ZorgStart. ZorgStart begeleidt inwoners bij de oriëntatie op werken in de zorg en biedt coaching om de (over)stap naar de zorg succesvol te maken. ZorgStart werkt altijd persoonlijk en op maat. We kijken naar wat iemand wil, al kan en naar wat zijn of haar ambitie is.

Verhalen

Bij leerwerkoplossingen die gericht zijn op de praktijk, horen ook ervaringen uit de praktijk. Welke impact hebben trajecten als het WijLeerbedrijf en WelSlagen gebracht? Voor onze deelnemers? Voor de mensen die hen in het traject hebben geholpen? En voor de mensen die baat hebben bij hun hulp? Hier vind je verschillende persoonlijke verhalen die laten zien waar we het allemaal voor doen.

Back To Top