Skip to content

Triage

Sinds 15 juni 2023 is Bureau Diplomering Triage verantwoordelijk voor Diplomering en Herregistratie van triagisten, certificering van Opleiders Triage en Accreditatie van Huisartsenposten. Voor vragen over diplomering en (her)registratie, certificering van Opleiders en Accreditatie van Huisartsenposten kunt u niet langer terecht bij Calibris Advies. Wij verwijzen u daarvoor naar Bureau Diplomering Triage

Het LKT zal per 1 januari 2024 worden overgedragen aan Bureau Diplomering Triage. Voor alle vragen over het LKT in 2024 verwijzen wij u naar Bureau Diplomering Triage.

Oefenexamen LKT

Klik hier om het oefenexamen te starten.

Inschrijven, kosten en annulering 2023

Kosten voor deelname aan het LKT bedragen € 386,- voor leden (InEen & LHV) en € 523,- voor niet leden. (bedragen zijn exclusief BTW)

Bij annulering van inschrijving voor het Landelijk Kennisexamen Triage verwijzen wij u naar de annuleringsvoorwaarden. Deze vindt u in het Examenreglement.

Na het maken van het examen ontvangt de kandidaat via het mailadres van degene die de kandidaat heeft aangemeld, binnen 4 weken bericht van de uitslag. Het examenresultaat wordt per e-mail medegedeeld in de vorm van een certificaat.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen? Bekijk de veelgestelde vragen. Wordt uw vraag hier niet beantwoord, neem dan contact op met triage@calibrisadvies.nl

Back To Top