Skip to content

Workshop SterkLeerKlimaat

Tal van congressen en publicaties: het werk- en leerklimaat in organisaties staat behoorlijk in de belangstelling. Dat is niet voor niets, want in een goed leerklimaat kunnen zowel ervaren mensen als leerlingen zich ontwikkelen. Een goed leerklimaat zorgt voor een prettige werksfeer, bevordert de prestaties, leidt tot minder ziekteverzuim en een hogere kwaliteit van de dienstverlening.

Zeker in een wereld die snel verandert, is het voor beroepskrachten van groot belang om vakbekwaam te worden en te blijven. Dit vraagt om een permanente investering in zowel nieuwe als al geleerde kennis en vaardigheden.

Het volgen van cursussen en trainingen is relatief makkelijk voor elkaar te krijgen. Maar hoe zorg je voor een organisatie waarin het geleerde ook wordt toegepast en gedeeld op de werkplek? Welke plaats krijgt het ‘informele’ leren eigenlijk in teams?

Om de basis van een goed werk- en leerklimaat in beeld te krijgen, biedt Calibris Advies de workshop SterkLeerKlimaat aan.

Workshop SterkLeerklimaat

Voor opleidingsadviseurs, coaches of interne trainers

  • Je maakt tijdens een dagdeel kennis met de principes van een goed werk- en leerklimaat.
  • Van grote waarde is het van en met elkaar leren tijdens het werk. Hoe kun je een team zo stimuleren dat leren van en met elkaar leuk is? Tijdens de workshop kun je jouw eigen praktijkvoorbeeld inbrengen, krijg je theoretisch inzicht in het leerklimaat en ga je naar huis met een praktische leeroplossing uit de toolbox SterkLeerklimaat.
Back To Top