Skip to content

Naast de specifieke arbeidsmarktprojecten WelSlagen, WoonHulp en het WijkLeerbedrijf, biedt Calibris Advies ook participatietrajecten op maat.

Gemeenten doen steeds meer om inwoners mee te laten doen aan de maatschappij, oftewel te laten ‘participeren’. Zij doen dit vanuit de Participatiewet en de Wmo, maar ook in toenemende mate vanuit Volksgezondheid. Participatie en gezondheid gaan tenslotte hand in hand: een goede gezondheid is cruciaal om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving, terwijl meedoen aan de samenleving weer bijdraagt aan gezondheid en vitaliteit.

Steeds meer gemeenten bundelen daarom de krachten van verschillende beleidsafdelingen. Samen zetten ze in op de participatie van mensen die – om welke reden dan ook – aan de kant staan.

Calibris Advies heeft jarenlange ervaring met het activeren van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en de begeleiding naar betaald of vrijwilligerswerk. Wij zoeken binnen onze trajecten actief aansluiting bij het lokale aanbod en bij opleidingen en werkgevers in de regio. Het WijkLeerbedrijf heeft, met dezelfde brede aanpak, de afgelopen jaren laten zien dat deelnemers niet alleen vitaler zijn geworden, maar ook dat ze actief en gemotiveerd een diploma behalen en een betaalde of vrijwilligersbaan vinden. De kennis en ervaring die we hierbij op hebben gedaan, zetten we ook in voor onze participatietrajecten op maat.

Je vindt onze Participatieprojecten in...

De verhalen van onze deelnemers

Het verhaal van Selam en Freshta

Freshta: ‘Ik ben over drie weken klaar met mijn stage, maar ik mis mijn cliënten nu al’

Back To Top