Skip to content

Toeleiden

Inwoners toeleiden naar een (leer)baan in de zorgsector doen wij bij Calibris Advies via ZorgStart. ZorgStart helpt inwoners bij de oriëntatie op werken in de zorg en biedt begeleiding om de (over)stap naar de zorg succesvol te maken. Dit doen we door samen te kijken naar de mogelijkheden die er zijn. ZorgStart werkt altijd persoonlijk en op maat. We kijken naar wat iemand wil, al kan en naar wat zijn of haar ambitie is.

Back To Top