Skip to content
ZorgStart is dé (digitale) plek voor mensen die willen ontdekken of de zorg bij hem of haar past. Er zijn volop kansen voor iedereen die in de zorgsector aan de slag wil. Voor werkzoekenden of mensen die een carrière switch overwegen, kan de zorg een aantrekkelijke werkplek zijn.

Oriëntatie en kennismaking met de zorg

ZorgStart helpt inwoners bij de oriëntatie op de zorg én biedt begeleiding om de stap naar de zorg succesvol te maken. Dit doen we door samen te kijken naar de mogelijkheden die er zijn. ZorgStart werkt altijd persoonlijk en op maat. We kijken naar wat iemand wil, al kan en naar wat zijn of haar ambitie is.

Voor inwoners

ZorgStart is er voor iedereen die nog niet in de zorg werkt en wil ontdekken of de zorg iets voor hem of haar is. Met of zonder relevante werkervaring en ongeacht of een inwoner op dit moment een betaalde baan heeft of een uitkering ontvangt, bij ZorgStart is iedereen welkom. Deelname aan ZorgStart is gratis en vrijblijvend.

Voor werkgevers in de zorg en welzijn

Samen met werkgevers in de zorg en welzijn helpen wij de tekorten in de zorg te verkleinen. Nu en in de toekomst. ZorgStart biedt een centraal loket voor werken in de zorg en legt de verbinding tussen vraag en aanbod.

ZorgStart genereert een nieuwe instroom naar (leerwerk)banen voor werkgevers in de regio. Ongeacht relevante zorgopleiding, bij ZorgStart telt de achtergrond en levenservaring ook mee. Voor de werkgevers in de zorg en welzijn bieden wij instroom van personeel door inwoners vrijblijvend en breed te laten oriënteren op een baan in de zorg.

Voor overheden 

ZorgStart draagt bij aan het vergroten van de mobiliteit van inwoners naar de zorg zodat er voldoende personeel is voor het blijven leveren van goede zorg. ZorgStart begeleidt inwoners met een uitkering bij de gemeente of het UWV bij het uitstromen naar een passende baan in de zorg en een duurzaam toekomstperspectief.

Projecten

ZorgStart is een regionale samenwerking tussen werkgevers in de zorg, regionale opleiders, het UWV, de regio en gemeentes. Binnen ZorgStart werken wij samen om meer inwoners te begeleiden naar een passende baan in de zorg.

ZorgStart is sinds februari 2021 actief in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek, sinds oktober 2022 in de regio Noord- en Midden-Limburg en sinds oktober 2023 in de regio Twente.

Back To Top