skip to Main Content

Trainingen voor werkbegeleiders en praktijkopleiders

Calibris Advies biedt praktijkgerichte (online) trainingen, workshops, e-learning en coaching aan zorg- en welzijnsinstellingen.

Onze sterke kanten als expert in leeroplossingen zijn:

 • Onze jarenlange ervaring en deskundigheid in zorg en welzijn. We volgen actuele ontwikkelingen in de zorg op de voet. De benodigde kennis en vaardigheden kunnen we daardoor direct de begeleiders en opleiders bijbrengen en in de leertrajecten verwerken.
 • Onze grote keuze aan opleidingen en vrijheid in werkvormen en leerinstrumenten. We hebben een eigen methode ontwikkeld voor praktijkgericht leren, wat het leerproces effectief en efficiënt maakt.

VERNIEUWINGEN IN DE TRAINING BASISVAARDIGHEDEN WERKBEGELEIDER BELNDED LEARNING

Onze training Basisvaardigheden Werkbegeleider Blended Learning is aangepast. Dit deden we op basis van onze vernieuwde visie op begeleiden in de praktijk, die we hebben opgesteld. Daarnaast is onze training met behulp van feedback van onze klanten, vernieuwd en aangepast.

Wat is er vernieuwd en aangepast?

 • de doelstellingen van de training zijn geactualiseerd
 • de e-learning modules zijn geactualiseerd en opgefrist
 • de inhoud van de dag online of fysieke training is geactualiseerd en sluit daarmee beter aan op de praktijk
 • aan de training kan optioneel een extra dagdeel worden toegevoegd. Dit is op vraag van een aantal klanten ontwikkeld. In dit dagdeel worden werkbegeleiders verder toegerust om de opgedane kennis direct in de praktijk toe te kunnen passen.

Extra dagdeel

In het extra dagdeel worden werkbegeleiders uitgedaagd om middels reflectieve werkvormen na te denken over het toepassen van het geleerde in de praktijk. Daarnaast gaan we met werkbegeleiders tijdens dit dagdeel aan de slag met eigen competenties, valkuilen en patronen.

Bent u licentiehouder? Ga dan direct naar de leeromgeving van de basistraining.

Bekijk ons nieuwe trainingsaanbod online en op locatie:

Basisvaardigheden werkbegeleider – Blended learning

Deze training wordt zowel op locatie als online aangeboden. Voor werkbegeleiders en/of praktijkopleiders (V&VN en Kabiz: 12 accreditatiepunten, KCKZ: 9 accreditatiepunten.

 • Handvatten voor wie studenten gaat begeleiden tijdens de beroepspraktijkvormingsperiode of daar net mee is begonnen.
 • ‘Blended’ leren: vier e-learningmodules met aansluitend een training in groepsverband.
 • Data 2022:
 • op locatie in Houten: 12 september
 • online: 27 september en 4 oktober (09.00-12.00 uur) / 7 en 14 december (13.30-16.30 uur)
 • training met extra dagdeel 26 oktober (09.30-16.30 uur) fysiek in Houten en 30 november (09.30-12.30 uur) online

Basisvaardigheden werkbegeleider - 2-daagse training

Handvatten voor wie studenten gaat begeleiden tijdens de beroepspraktijkvormingsperiode of daar net mee is begonnen.

Werkbegeleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hebben specifieke begeleiding op de werkvloer nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Denk aan het uitvoeren van taken, ontwikkelen van werknemersvaardigheden, werken in een team en met cliënten. Begeleid jij een stagiaire of collega met een afstand tot de arbeidsmarkt? Merk je dat je als werkbegeleider hiervoor andere kwaliteiten nodig hebt dan past deze training bij jou.

Verdiepingstraining werkbegeleider

Deze training wordt zowel op locatie als online aangeboden. Voor werkbegeleiders en/of praktijkopleiders die het certificaat training Basisvaardigheden werkbegeleider bezitten (V&VN 5 accreditatiepunten, Kabiz: 6 accreditatiepunten).

 • Biedt praktische handvatten: om de motivatie van de student te stimuleren en om problemen en dilemma’s gestructureerd met collega’s te bespreken.
 • Op locatie – geplande startdatum 2022 in Houten: 9 november

Training Licentiehouder

Voor praktijkopleiders (V&VN en Kabiz: 6 accreditatiepunten).

 • Eendaagse training voor wie in de eigen organisatie de training ‘Basisvaardigheden Werkbegeleider – Blended learning’ wil geven.
 • Maakt het mogelijk om flexibel binnen je eigen organisatie trainingen te bieden.
 • Bespaart kosten op de inkoop van trainingen.
 • Geplande startdata 2022 op locatie Houten: 5 oktober / 2 november

Verlenging licentiehouder

Dit dagdeel training verlenging licentiehouder volgt u het eerste jaar na het behalen van uw licentie van de blended training ‘Basisvaardigheden werkbegeleider’. De training biedt u de mogelijkheid uw licentie te verlengen en daarmee te behouden!

Geplande startdata 2022 op locatie in Houten: 18 oktober / 21 november

Lidmaatschap licentiehouder

Voor licentiehouders die hun licentie willen verlengen. Licentiehouders behalen hun licentie, volgen in het 2e jaar een dagdeel training voor verlenging van de licentie, daarna volgt het lidmaatschap. Met dit lidmaatschap behouden licentiehouders hun licentie om de training Basisvaardigheden werkbegeleider Blended learning in hun eigen organisatie te kunnen blijven verzorgen.

Online coaching

(NIEUW) Voor beginnende en ervaren werkbegeleiders en praktijkopleiders.

Online coaching biedt de mogelijkheid om één op één praktijksituaties, dilemma’s of persoonlijke items uit te diepen waar u tegenaan loopt bij het begeleiden van studenten. Calibris Advies biedt online coaching aan voor:

 • Beginnende werkbegeleiders en praktijkopleiders – in aanvulling op de recent gevolgde training Basistraining werkbegeleider gevolgd.
 • Ervaren werkbegeleiders en praktijkopleiders – zij bezitten het certificaat Basistraining of Verdiepingstraining.
 • Online coaching is een maatwerktraject. Voor meer informatie, neem contact met ons op via info@calibrisadvies.nl.
Back To Top