skip to Main Content

Triage

Triage is de methode die doktersassistenten gebruiken om hulpvragen van patiënten helder te krijgen. InEen, de vereniging van lokale en regionale huisartsen- en eerstelijnsorganisaties, werkt sinds 2012 voor alle triage-activiteiten samen met Calibris Advies.

Ga direct naar de
website van Triage

Klik hier

De landelijke kennistoets wordt in opdracht van InEen ontwikkeld door een expertgroep. De experts zijn werkzaam in het werkveld van triage en ontwikkelen drie keer per jaar onder deskundige begeleiding de vragen voor de landelijke kennistoets. Kandidaten kunnen zich individueel inschrijven voor de kennistoets. De toets wordt op twee plaatsen in het land aangeboden: Utrecht en Tilburg.

Calibris Advies is verantwoordelijk voor:

 1. Ontwikkeling en uitvoering van de Landelijke Kennistoets

  In opdracht van InEen heeft Calibris Advies de Landelijke Kennistoets Triage ontwikkeld. Hiervoor is een groep van experts samengesteld die werkzaam zijn in het triage-werkveld. Onder deskundige begeleiding ontwikkelen zij drie keer per jaar de vragen voor de Landelijke Kennistoets.
  Triagisten kunnen zich individueel inschrijven voor de kennistoets. Deze wordt in Utrecht en Tilburg aangeboden.

 2. Bijhouden van het register van triagediploma’s

  Calibris Advies neemt je diploma met een persoonlijk registratienummer op in het register. Diplomeringen worden ook doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Doktersassistent. Doktersassistenten met het diploma Triagist krijgen een extra aantekening in het kwaliteitsregister.

 3. Diplomering en herregistratie van de diploma’s

  Het diploma Triagist is vijf jaar geldig. Het diploma van de Toetsingscommissie is hetzelfde diploma als dat via een gecertificeerd opleidingsinstituut kan worden verkregen – in beide gevallen is de vakbekwaamheid en betrouwbaarheid gegarandeerd.
  Herregistratie is mogelijk als aan bepaalde kwaliteitseisen wordt voldaan. De triagist of de huisartsendienstenstructuur waar de triagist werkzaam is, dient de aanvraag in vóórdat het diploma verloopt. Voor een aanvraag voor herregistratie dient het formulier Aanvraag herregistratie diploma Triagist gebruikt te worden.

 4. De toetsing voor de accreditatie en heraccreditatie van huisartsenposten en opleidingsinstituten

  Uitsluitend huisartsenposten die aan de gestelde eisen voldoen, mogen assistenten voordragen. Een delegatie van de toetsingscommissie beoordeelt of betreffende huisartsenpost aan gestelde eisen voldoet. De huisartsenpost dient te laten zien hoe de organisatie opleiding en toetsing van triagisten waarborgt.

Back To Top