skip to Main Content

Triage

Triage is de methode die triagisten gebruiken om de urgentie van de hulpvragen van patiënten, die bellen naar de huisartsenpost, vast te kunnen stellen. InEen, de vereniging van lokale en regionale huisartsen- en eerstelijnsorganisaties, werkt sinds 2012 voor alle triage-activiteiten samen met Calibris Advies. Calibris Advies is verantwoordelijk voor:

 1. Ontwikkeling en uitvoering van het Landelijk Kennisexamen Triage

  Het Landelijk Kennisexamen Triage (LKT) wordt in opdracht van InEen ontwikkeld door een expertgroep. De experts zijn werkzaam in het werkveld triage als triagist of als kaderhuisarts spoedzorg. Zij ontwikkelen jaarlijks, onder deskundige begeleiding, de vragensets voor de LKT. Kandidaten kunnen zich individueel inschrijven voor de LKT. Het examen wordt 6 maal per jaar op 14 plaatsen in het land aangeboden op locaties van Eureka.

 2. Bijhouden van het register van triagediploma’s

  Calibris Advies neemt je diploma met een persoonlijk registratienummer op in het Triagisten Register. Diplomeringen worden ook doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Doktersassistent. Doktersassistenten met het diploma Triagist krijgen een extra aantekening in het kwaliteitsregister.

 3. Diplomering en herregistratie van de diploma’s

  Het diploma Triagist is vijf jaar geldig. Het diploma van de Toetsingscommissie is hetzelfde diploma als dat via een gecertificeerd opleidingsinstituut kan worden verkregen – in beide gevallen is de vakbekwaamheid en betrouwbaarheid gegarandeerd.
  Herregistratie is mogelijk als aan bepaalde kwaliteitseisen wordt voldaan. De triagist dient de aanvraag in via het Triagisten Register vóórdat het diploma verloopt.

 4. De toetsing voor de accreditatie en heraccreditatie van huisartsenposten en opleidingsinstituten

  Uitsluitend huisartsenposten die aan de gestelde eisen voldoen, mogen assistenten voordragen. Een delegatie van de toetsingscommissie beoordeelt of betreffende huisartsenpost aan gestelde eisen voldoet. De huisartsenpost dient te laten zien hoe de organisatie opleiding en toetsing van triagisten waarborgt.

Back To Top