Skip to content

De werkweek van Petra

”Ik werk sinds 2016 bij Calibris Advies en sinds 2019 doe ik dat als senior adviseur in de regio Zuid-Oost. Daarvoor heb ik bij verschillende werkgevers gewerkt, in verschillende functies, waarbij mijn ervaring zit op het gebied van zorg, welzijn en opleiden. Als adviseur ben ik gedreven om de vraag van de klant te begrijpen en (samen met de klant en collega’s) naar haalbare oplossingen te zoeken, waarbij ik vragen kan verhelderen en antwoorden kan aanreiken. Van zinvol werk bloei ik op, dus ik kan bij Calibris Advies mijn hart ophalen!”

Hoe ziet mijn functie bij Calibris Advies eruit?

Mijn werk kent verschillende aspecten, die samen het hele palet vullen van mijn functie als senior adviseur. Zo ben ik bijvoorbeeld als senior verantwoordelijk voor projecten in onze regio, waarbij ik samenwerk met de adviseur / projectleider die het grootste deel van het project uitvoert. Daarnaast werk ik nauw samen met de andere senior in onze regio, tevens MT-lid, en lever ik mijn aandeel als het gaat om bijvoorbeeld regio-overleggen organiseren, begrotingen op te stellen voor de regio, nieuwe opdrachten acquireren. En samen met de senior adviseurs in de andere regio’s werk ik ook aan bijvoorbeeld onze methodiek Projectmanagement of de ontwikkeling van ons concept Begeleiden. Alles wat ik geleerd heb uit eerdere werkervaringen komt mij in mijn huidige functie van pas. Ook timemanagement, want dat heb je zeker nodig bij deze brede functie met een wekelijks variërende agenda.

Een inkijkje in mijn werkweek

De functie van senior adviseur wordt sterk gekleurd door de opdrachten in de regio. Het kan er dus in verschillende regio’s best anders uit zien. Om je een beeld te geven van mijn werkzaamheden in mijn regio, geef ik je een inkijkje in mijn werkweek:

Maandag – Vandaag start de dag met een workshop bij een lokaal MensOntwikkelBedrijf. Samen met een adviseur implementeren we daar onze methode voor het certificeren van taakvaardigheid van participanten. De ontwikkelcoaches willen dat ook mensen die geen praktijkverklaring kunnen behalen, met lokale certificaten hun duurzame inzetbaarheid kunnen vergroten. Bij de workshops sluit ik aan, mijn collega coacht de medewerkers in de toepassing. Daarna stap ik in de auto naar een regionaal ziekenhuis, waar ik samen met een andere collega, de projectleider, overleg heb met de opdrachtgever over het afronden van onze bijdrage aan het project. Vanuit die locatie, want er is geen tijd om terug te rijden naar mijn thuiskantoor, neem ik daarna deel aan het overleg van de zorgstartcoaches. Vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen ben ik ingesprongen en coach ik een aantal kandidaten. Na een korte lunchpauze heb ik via Teams overleg met een collega over het voorbereiden van een haalbaarheidsonderzoek dat we gaan uitvoeren. Een zorginstelling in de regio wil een eigen WijkLeerbedrijf starten, om op die manier een nieuwe kweekvijver te creëren voor toestroom van kandidaten naar functies op niveaus 1 tot en met 4 in de zorg. In het onderzoek spreken wij alle stakeholders om hun belangen, doelen en de gewenste resultaten van het project op te halen. Na deze afspraak rijd ik naar huis om nog een uurtje e-mails te verwerken en acties van verschillende projecten af te ronden.

Dinsdag – Deze ochtend start ik met een workshop uit de serie Projectmanagement, die ik als kennishouder mag doen voor nieuwe collega’s. Het doel is om nieuwe adviseurs / projectleiders zo snel mogelijk eigen te maken met onze methodiek, die ons helpt om projecten goed te leiden en tijdig bij te kunnen sturen. Hierna heb ik ruimte om een aantal acties op te pakken voor klanten die ons als Licentiehouder van onze Training Basisvaardigheden Werkbegeleider vragen gesteld hebben. Na de lunchpauze ben ik bezig met de inrichting van een BPV-scan voor een zorginstelling in de regio. Dit is een dienst van Calibris Advies waarmee we instellingen helpen om goed in beeld te krijgen hoe de kwaliteit van hun zorgstages is. We zetten vragenlijsten uit naar studenten en hun begeleiders. Later zullen we een analyse voor hen doen en een rapportage schrijven. Dit alles bereid ik nu voor door een planning te maken en de wensen en vragen van de klant daarin te verwerken. De dag sluit ik af met een online overleg met de Limburgse ziekenhuizen, die gebruik maken van Competent. Gezamenlijk hebben we de wens om ervaringen uit te wisselen en samen met een adviseur uit onze regio hebben we daarom een halfjaarlijks overleg in het leven geroepen. Mijn collega vertelt welke nieuwe functionaliteiten ontwikkeld kunnen worden. We halen op hoe onze gesprekspartners hiernaar kijken en scherpen zo de ontwikkelvraag verder aan voor onze IT partner.

Woensdag – Vanochtend heb ik een bilateraal met mijn collega senior, die tevens MT-lid is. Er moet een begroting gemaakt worden voor onze regio voor het nieuwe jaar. Na dit overleg rijd ik door naar een zorginstelling in de regio, waar de projectleider en ik een maandelijks overleg hebben met de opdrachtgever. We rapporteren over de voortgang van het project en maken afspraken over uit te voeren acties om bij te sturen. Hierna stap ik opnieuw in de auto en rijd ik naar Noord-Limburg voor een afspraak bij een instelling in de gehandicaptenzorg. Zij hebben ons benaderd, omdat ze bezig zijn de kwaliteit van de stagebegeleiding te verhogen. Ze willen daarvoor gaan werken met onze Training Basisvaardigheden voor werkbegeleiders. We onderzoeken samen of het precies die training moet zijn of dat zij meer baat hebben bij een leertraject op maat, waarin ze ook andere onderwerpen kunnen toevoegen. Ter plekke blijkt dat zij ook graag meer voordeel willen halen uit het werken met Competent als begeleidingstool. We sparren en komen tot de conclusie dat we hen eerst in een volgende afspraak meer zullen vertellen over de mogelijkheden om Competent in te richten op hun interne BPV-processen. Daarna kunnen we pas bepalen hoe een eventueel implementatietraject er voor hen uit zou kunnen zien. Terug in de auto naar huis zijn er nog een aantal telefoontjes en dan is deze werkdag afgelopen. 

Donderdag – Als eerste staat op de agenda dat ik moet reageren op een nieuwe versie van een document, waar ik op afstand aan werk met een collega senior. We zijn deze zomer bezig geweest een aanpak uit te werken voor Begeleiden. Nu is het tijd om hiervan een goede beschrijving te maken, waarmee we collega’s in Team Begeleiden kunnen informeren en feedback kunnen ophalen om zo het concept en de aanpak aan te scherpen. Verder ben ik deze dag bezig met de financiën van het WijkLeerbedrijf waar ik als senior adviseur voor verantwoordelijk ben. Het gaat om het vastgesteld krijgen van de jaarbegroting, wat vertraging oploopt omdat twee stuurgroep leden langdurig ziek blijken zijn. Ik ga dus op zoek naar wegen om van deze projectpartners toch goedkeuring voor de conceptbegroting te krijgen. Ook bereid ik vandaag met mijn collega senior de volgende sessie Projectmanagement voor, die we maandelijks op onze landelijke gezamenlijke werkdag in Houten aanbieden voor alle adviseurs en projectleiders. Ik werk verder nog wat in Afas ten behoeve van facturatie van een aantal projecten en ik heb nog een aantal mails te beantwoorden. Als dat allemaal gedaan is, dan plan ik nog wat werkzaamheden in mijn agenda voor volgende week en begin daarna aan mijn weekend.

Ben je benieuwd of werken bij Calibris Advies bij jou past? Of heb je vragen over mijn functie? Bel of app mij gerust via 06-33080801.

Back To Top