skip to Main Content

Landelijk Kennisexamen Triage

Het Landelijk Kennisexamen Triage (LKT) wordt in opdracht van InEen ontwikkeld door een expertgroep, die hiervoor door Calibris Advies is ingesteld. De experts zijn werkzaam in het werkveld van triage en ontwikkelen enkele keren per jaar onder deskundige begeleiding de vragensets voor de LKT. Kandidaten kunnen zich individueel inschrijven voor dit examen via onderstaande link.

Inschrijven

Oefenexamen LKT

In het LKT worden diverse vraagvormen getoetst: meerkeuzevragen, meervoudig juistvragen, sorteervragen, matrixvragen en keuzelijstvragen. Ook is er sprake van digitale afname, waarbij de kandidaat zelf instellingen zoals lettergrootte kan aanpassen. Om ervoor te zorgen dat kandidaten goed voorbereid zijn op het examen adviseren wij iedere kandidaat om het oefenexamen te bekijken. Klik hier om het oefenexamen te starten.

Inschrijven, kosten en annulering 2022

Om aan te melden voor het LKT kunt u klikken op de bovenstaande button ‘inschrijven’. U komt dan terecht op de inschrijfpagina van Eureka Examens. U kunt aanmelden voor elk examen in 2022, op een zelf te kiezen locatie. Alleen locaties waar nog examenplaatsen beschikbaar zijn, worden in het menu getoond.

Een kandidaat voor het LKT kan worden aangemeld door de huisartsenpost waar de kandidaat werkt of door de kandidaat zelf. Voor aanmelding is een unieke, eenmalig te gebruiken vouchercode nodig, die door Calibris Advies aan de huisartsenposten in batches is verstrekt.

Kosten voor deelname aan het LKT bedragen € 371,- voor leden (InEen & LHV) en € 503,- voor niet leden. (bedragen zijn exclusief BTW)

Bij annulering van inschrijving voor het Landelijk Kennisexamen Triage verwijzen wij u naar de annuleringsvoorwaarden. Deze vindt u in het Examenreglement.

Na het maken van het examen ontvangt de kandidaat via het mailadres van degene die de kandidaat heeft aangemeld, binnen 4 weken bericht van de uitslag. Het examenresultaat wordt per e-mail medegedeeld in de vorm van een certificaat.

Wijzingen LKT 2022

In 2022 zullen er wijzigingen worden doorgevoerd met betrekking tot het Landelijk Kennisexamen Triage. Deze wijzigingen vloeien voort uit een evaluatie met branchevereniging InEen over het eerste jaar van het nieuwe LKT (2021). De wijzigingen hebben betrekking op de tijdsduur van het examen en het dyslexie examen. Klik hier voor een toelichting op de genomen besluiten.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen? Bekijk de Veelgestelde vragen. Wordt uw vraag hier niet beantwoord, neem dan contact op met triage@calibrisadvies.nl

Examendata 2022

In kalenderjaar 2022 wordt het Landelijk Kennisexamen Triage 6 keer per jaar digitaal afgenomen op diverse locaties in Nederland.

 • Woensdag 12 januari, tijd: 13.00 tot 14.30 uur
  Inzage: donderdagochtend 10 februari of maandagmiddag 14 februari
 • Dinsdag 8 maart, tijd: 18.30 tot 20.00 uur*
  Inzage: donderdagochtend 7 april of maandagmiddag 11 april
 • Woensdag 11 mei, tijd: 13.00 tot 14.30 uur
  Inzage: donderdagochtend 9 juni of maandagmiddag 13 juni
 • Dinsdag 5 juli, tijd: 13.00 tot 14.30 uur
  Inzage: donderdagochtend 8 september of maandagmiddag 12 september
 • Woensdag 14 september, tijd: 18.30 tot 20.00 uur*
  Inzage: donderdagochtend 6 oktober of maandagmiddag 10 oktober
 • Dinsdag 8 november, tijd: 13.00 tot 14.30 uur
  Inzage: donderdagochtend 8 december of maandagmiddag 12 december

*Op verzoek van triagisten en huisartsenposten wordt het LKT in 2022 ook twee keer in de avonduren (18.30 – 20.00 uur) afgenomen. Let op: het avondexamen is niet mogelijk op locatie Amersfoort en Hengelo.

Het Landelijk Kennisexamen Triage in september en november 2022 is gebaseerd op NHG Triagewijzer versie juli 2022.

Back To Top