Calibris Advies

Calibris Advies creëert kansen voor mensen die zelf moeilijk aan het werk kunnen komen of uit opleiding of werk dreigen te vallen.

Deze kansen bestaan uit praktische leer- en werkoplossingen vanuit drie invalshoeken:
1. Oriëntatie op en begeleiding naar werk en behoud van werk
2. Begeleiding naar een diploma of een erkend certificaat
3. Begeleiding naar een vervolgopleiding.

Wij richten ons op (toekomstige) medewerkers op MBO-niveau, met speciale aandacht voor de niveaus 1,2 en 3.
Deze (toekomstige) medewerkers hebben een niet te onderschatten economische en maatschappelijke betekenis. Wij geloven in hun talenten en de toegevoegde waarde die zij op de arbeidsmarkt hebben.