Skip to content

Iris volgt de doorlopende leerlijn op het WijkLeerbedrijf Daalhof

Iris is 19 jaar oud en deelnemer op het WijkLeerbedrijf Daalhof in Maastricht. Op het WijkLeerbedrijf Daalhof doen deelnemers praktijkervaring op in de wijk die aansluit bij hun opleiding. Eerst met informele hulp- en ondersteuning voor wijkbewoners en daarna met een formele zorgstage. Het mooie aan leren op het WijkLeerbedrijf Daalhof is dat een deelnemer zoals Iris er zowel een stage voor het praktijkonderwijs volgt als een diploma niveau 1 en niveau 2 kan behalen. De mogelijkheid tot doorstromen en -leren op het WijkLeerbedrijf Daalhof heet de ‘doorlopende leerlijn’.

Plezier haal ik uit het iets doen voor de ouderen. Met kleine dingen die je voor ze doet breng je al zoveel blijdschap. Je geeft ze een lach op hun gezicht!

In 2021 is Iris op het WijkLeerbedrijf gestart toen ze nog studeerde op het Terra Nigra, de aanbieder van het Praktijkonderwijs en één van de samenwerkingspartners van het WijkLeerbedrijf Daalhof. Iris volgde op het Terra Nigra praktijklessen en via het WijkLeerbedrijf liep zij stage. Na het behalen van de eerste module van Entree op Terra Nigra, het VOOR-deel, is Iris verder gaan leren op het WijkLeerbedrijf.

Het niveau 1 diploma heeft Iris eind 2022 behaald en aansluitend is zij met niveau 2 gestart. Een stap waar Iris erg trots op is. Iris: “Leren is niet vanzelfsprekend voor mij. Op de basisschool zeiden ze dat ik leerproblemen had en dat ik daarmee niet ver zou kunnen komen. Ik ben er trots op dat ik nu niveau 2 volg!”. 

Niveaus 1 en 2 zitten bij elkaar op het WijkLeerbedrijf in een kleinschalige en rustige setting met genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht. Iedereen komt zo op zijn eigen tempo tot bloei. 

Iedereen heeft iets anders nodig en daar wordt naar geluisterd. We doen dingen samen, zoals een activiteit organiseren, en alleen op ons eigen tempo. Iedereen doet wat hij of zij nog moet afmaken om het diploma te behalen.  

Op het WijkLeerbedrijf hebben deelnemers in de ochtend les en in de middag stage. Deelnemers willen graag praktisch aan de slag. Dit doen ze voor de wijkbewoners met het vervullen van hulp waarvoor geen indicatie vanuit de WMO of zorgverzekeraar aanwezig is. Iris loopt stage bij drie verschillende wijkklanten. Iris: “Het voordeel voor de wijkklanten is dat ze de hulp krijgen die ze nodig hebben. We doen iets extra’s voor ze.”. Na een stage in de wijk, volgen studenten van het WijkLeerbedrijf een zorgstage bij een zorginstelling.

Zelfvertrouwen en doen wat bij je past

Iris is blij dat zij op het WijkLeerbedrijf les krijgt. “Mijn zelfvertrouwen is gegroeid! Een paar jaar geleden was ik onzeker en verlegen. Nu ben ik veel zekerder en meer open tegen onbekenden. Ik ben totaal veranderd!”. Dat Iris zelfvertrouwen heeft opgebouwd, blijkt uit het bezoek van de wethouder Johan Pas aan het WijkLeerbedrijf afgelopen voorjaar. Iris heeft toen stralend en uitgebreid met de wethouder gesproken over waarom het WijkLeerbedrijf voor haar zo’n fijne plek is.

Toekomst

Als alles goed gaat zal Iris eind dit jaar (2023) haar niveau 2 diploma in handen hebben. Iris: “Het valt mee tot nu toe! Ik had niveau 2 zwaarder verwacht. Na niveau 2 wil ik doorleren om niveau 3 en het liefst nog niveau 4 te doen. Mijn mentoren geloven dat ik dit kan. Om met niveau 3 te beginnen, zal ik afscheid moeten nemen van het WijkLeerbedrijf en ga ik verder leren op een andere locatie van het Vista College. Als alle diploma’s binnen zijn, ga ik het liefst werken op de dagbesteding van een zorginstelling.”

Ellen Huveneers is onderwijskundig leider van de afdeling ‘Helpende Zorg en Welzijn’ bij Het VISTA college. Ellen vertelt over de start en werking van de ‘doorlopende leerlijn’ op het WijkLeerbedrijf Daalhof:

Per student kijken welke route het beste past 

”In 2021 zijn wij met de pilot gestart voor de doorstroom op het WijkLeerbedrijf Daalhof: De doorstroom van de stage praktijkonderwijs (Terra Nigra) naar het behalen van een niveau 1 en 2 diploma. Het leerpad van Iris is een mooi voorbeeld van hoe goed dit kan helpen bij de ontwikkeling van een student. Iris heeft niveau 1 versneld kunnen doorlopen. Nu, tijdens niveau 2, wordt er met Iris op maat bekeken welk traject het beste bij haar past. Naast de verplichte vakken is er ruimte om extra keuzedelen te volgen waardoor de opleiding verbreed wordt.”

Kleinschalig, gepersonaliseerd en niveau 1 en 2 leren samen op locatie in de wijk

”Met de doorlopende leerlijn blijft de omgeving van de student hetzelfde. Als student ken je je medestudenten, docenten en mentoren. Met de omgeving waar de student aan gewend is, is de drempel kleiner om vanuit de stage op het praktijkonderwijs door te stromen naar niveau 1 en 2. Dit is een groot voordeel van de doorlopende leerlijn!

We kijken wie waarmee (extra) geholpen is en daarbij kunnen we niveau 1 en 2 mixen. De kracht van leren op het WijkLeerbedrijf is dat het geleerde in de ochtend direct kan worden toegepast tijdens de stage in de middag. Zoals Iris ook aangeeft, het leukste wat er is voor studenten is om met de wijkklanten iets te doen en er voor hen te zijn. Na het bezoek aan de wijkklant komt de student terug naar het WijkLeerbedrijf voor het onderling delen van de praktijkervaring van die middag. We zijn heel tevreden met hoe het gaat. De studenten voelen zich op hun gemak en er is een fijn groepsklimaat. De veilige en kleinschalige setting helpen hierbij. Dan zie je dat de studenten tot bloei komen!”.

Het WijkLeerbedrijf Daalhof en de doorlopende leerlijn worden mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen Vista College, Buurtnetwerk Belfort-Daalhof, Envida, Levanto Groep, Stichting Radar, Trajekt, Terra Nigra en Stichting Calibris Advies. 

Back To Top