Skip to content

Onze aanpak

Wij creëren binnen zorg en welzijn kansen voor mensen die zelf moeilijk aan het werk kunnen komen. Dankzij onze praktische leerwerkoplossingen, kunnen mensen met verschillende achtergronden kennismaken met de zorg en een (voor)opleiding volgen.

We richten ons op de volgende groepen:

Uitkeringsgerechtigde
Mensen met een beperking
  • praktijkonderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
  • onopgeleid
  • arbeidsmatige dagbesteding
Niet- uitkeringsgerechtigde (NUG)
  • laag opgeleid
  • arbeidsniveau mbo-1
  • arbeidsniveau mbo-2
Statushouder
  • asielzoekers met een verblijfsstatus
Zij-instromer
  • geen werkervaring in zorg en welzijn
(Potentiële) voortijdig schoolverlater
  • BOL-/BBL-niveau 1 en 2
  • nog geen werkervaring

Onze trajecten zijn succesvol om de volgende redenen:

Een combinatie van leren en werken

In onze praktische leerwerkoplossingen zijn leren en werken één. Dat zorgt elke dag voor mooie resultaten.

Kennis van de arbeidsmarkt en onderwijs

Met onze meer dan 80 jaar lange geschiedenis in zorg en welzijn, is onze kennis van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het middelbaar beroepsonderwijs diepgeworteld. We weten van de hoed en de rand als het gaat om wat betrokken partijen willen, welke belangen er zijn en welke dilemma’s er spelen. We benutten de talenten en de waarde van mensen die nu aan de kant staan voor uitvoerende beroepen in zorg en welzijn.

In heel Nederland actief

We zijn in heel Nederland actief met vaste medewerkers in elke regio. Zij kennen de lokale situatie, de betrokken partijen en de dilemma’s in hun gebied. Met de lessen die we in het hele land leren, verbeteren we onze oplossingen en ons aanbod doorlopend. Deze kennis delen we ook met ons netwerk.

Als sociale onderneming verantwoordelijk voor resultaten

We zijn onafhankelijk en nemen verantwoordelijkheid voor onze resultaten. Dit betekent dat we bereid zijn om risico te nemen en te dragen voor onze leerwerkoplossingen. Als sociale onderneming zien we het als onze taak om een gezonde stichting te zijn, die blijvend investeert in het talent van onze doelgroepen, in kennis, in ervaring en soms ook in middelen.

Alle noodzakelijke voorwaarden geregeld

We regelen alle voorwaarden die noodzakelijk zijn om onze resultaten te bereiken. We brengen overheid, onderwijs en werkgevers met een gemeenschappelijk belang bij elkaar. Wij brengen de financiering van onze leerwerkprojecten tot stand en we zorgen voor waardevolle oplossingen. We begeleiden intensief de deelnemers aan onze leerwerkoplossingen en verwachten van hen inzet en betrokkenheid.

Back To Top