Skip to content

Adviestrajecten

We zijn met onze arbeidsmarktprojecten gestart in 2012, destijds nog onder de vlag van kenniscentrum Calibris. Sindsdien hebben we deze projecten verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd. In het verlengde daarvan, geldt dat ook voor de samenwerking met onze klanten: steeds vaker worden we gevraagd om invulling te geven aan arbeidsmarktvraagstukken, vooral door zorgorganisaties en gemeenten.

Onze adviestrajecten passen bij onze specialisaties: zorg en welzijn en het benutten van het potentieel van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze adviestrajecten zijn maatwerk, leiden altijd tot een tastbaar eindresultaat, waar nodig organiseren we de samenwerking met andere partijen en we sluiten elk project af met een tevreden klant.

Zorgorganisaties

Zorgorganisaties helpen wij met vraagstukken op het gebied van:

  • instroom en behoud van personeel;
  • inzet van lagere mbo-niveaus;
  • het leerklimaat binnen de organisatie;
  • het verbeteren van de begeleiding van stagiairs en nieuwe collega’s.

We zijn bijvoorbeeld trots op:

  • de implementatie van de opleiding WoonHulp, in samenwerking met zorgorganisatie Cordaan;
  • de projectleiding bij de aanvraag Regionaal investeringsfonds mbo voor onderwijsprogramma De Rotterdamse Plus;
  • advies en uitvoering van het project Leerklimaat binnen tien ouderenzorginstellingen in Limburg;
  • advies en implementatie bij de verbetering van begeleiding binnen ziekenhuizen.

Gemeenten

Gemeenten kunnen wij helpen door de vraag naar zorgpersoneel samen te brengen met het aanbod van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Actuele projecten die recent zijn gestart:

  • de inrichting van de Zorg Werkt Academie, in samenwerking met de gemeente Den Haag;
  • het opzetten van een Participatienetwerk, in samenwerking met de gemeente Venray.
Back To Top