Ga naar hoofdinhoud

Governance

Calibris Advies heeft een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit drie personen. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol naar de bestuurder en ziet erop toe dat deze effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van dienstverlening. Ook vervult de Raad van Toezicht een adviesrol voor het bestuur bij strategische keuzes, waarbij de klankbord functie van essentieel belang is.

Doreth van den Heuvel

Doreth is van origine fysiotherapeut en op latere leeftijd naast haar werk rechten gaan studeren en is afgestudeerd in privaat en bestuursrecht. Daarna heeft zij zich in haar werk met name gericht op sociaal economische belangenbehartiging van paramedici. Momenteel is zij bestuursvoorzitter van Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten. Daarnaast vervult zij nog een aantal nevenfuncties, waaronder lid van het bestuur van de Pensioenfederatie. Einde zomer 2019 is zij toegetreden tot de raad van toezicht van Calibris Advies.

Cornelie van Bergenhenegouwen

Cornelie is een ervaren directeur, bestuurder en adviseur in strategie- en organisatieontwikkeling. Zij studeerde Bedrijfskunde en volgde daarnaast diverse opleidingen zoals Mediation en Pensioenfondsmanagement. Cornelie werkt als hogeschooldocent op het vakgebied organisatiekunde, communicatie en public affairs. Sinds 2018 is zij lid van de raad van toezicht van Calibris Advies. Daarnaast vervult ze verschillende nevenfuncties als lid van het bestuur van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) en RvC-lid van woningstichting Sint Antonius van Padua.

Ton van der Gaag

Ton is een ervaren bestuurder, toezichthouder en adviseur. Hij studeerde Bedrijfskunde (Universiteit Eindhoven) en volgde diverse opleidingen o.a. op het gebied van Organisatieadvies (Sioo), Executive Education (Wharton University of Pennsylvania) en Toezicht (Universiteit Erasmus). Het grootste deel van zijn carrière was hij actief in diverse management en directiefuncties in de telecommunicatie, nationaal en internationaal, bij een beursgenoteerde onderneming. De laatste 10 jaar vervult Ton bestuurs- en toezichthouderfuncties bij diverse stichtingen en (familie)bedrijven. Hij was voorzitter van de raad van toezicht van Calibris Advies van 1/2/2015 – 1/2/ 2023.

In verband met het beëindigen van de zittingstermijn van de voorzitter is een vacature gesteld.

Deze vacature is in behandeling bij Governance Search & Selection: drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06 – 51 06 00 26).

Back To Top