Skip to content

Governance

De raad van toezicht van Calibris Advies vervult de werkgeversrol naar de bestuurder en ziet erop toe dat deze effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van dienstverlening. Ook vervult de raad van toezicht een adviesrol voor het bestuur bij strategische keuzes, waarbij de klankbord functie van essentieel belang is.

Calibris Advies heeft een raad van toezicht die bestaat uit de volgende drie personen.

Wim Kos (voorzitter)

Wim is opgeleid als orthopedagoog en heeft eerst twaalf jaar in de directe zorgverlening gewerkt. Na acht jaar als manager agogische en medische dienst heeft hij ruim 25 jaar ervaring als bestuurder in de zorg waarvan sinds 2006 als voorzitter raad van bestuur in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In die jaren heeft hij veel ervaring opgedaan met het aantrekken en opleiden van “zij-instromers”. Vanaf 2008 was Wim actief als voorzitter van Carantegroep, een samenwerkingsverband van organisaties in de gehandicapten- en ouderenzorg.

Sinds 1 juli 2023 is Wim voorzitter van de raad van toezicht van Calibris Advies. Daarnaast is hij toezichthouder in de verslavingszorg, de jeugdzorg en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Verder coacht hij enkele bestuurders/directeuren.

Doreth van den Heuvel

Doreth is van origine fysiotherapeut en op latere leeftijd naast haar werk rechten gaan studeren en is afgestudeerd in privaat en bestuursrecht. Daarna heeft Doreth zich in haar werk met name gericht op sociaal economische belangenbehartiging van paramedici.

Momenteel is Doreth bestuursvoorzitter van Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten. Daarnaast vervult zij nog een aantal nevenfuncties, waaronder lid van het bestuur van de Pensioenfederatie. Einde zomer 2019 is Doreth toegetreden tot de raad van toezicht van Calibris Advies.

Cornelie van Bergenhenegouwen

Cornelie is een ervaren directeur, bestuurder en adviseur in strategie- en organisatieontwikkeling. Zij studeerde Bedrijfskunde en volgde daarnaast diverse opleidingen zoals Mediation en Pensioenfondsmanagement. Cornelie werkt als hogeschooldocent op het vakgebied organisatiekunde, communicatie en public affairs.

Sinds 2018 is Cornelie lid van de raad van toezicht van Calibris Advies. Daarnaast vervult ze verschillende nevenfuncties als lid van het bestuur van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) en RvC-lid van woningstichting Sint Antonius van Padua.

Back To Top