Skip to content

Welkom bij het WijkLeerbedrijf Lelystad!

Het WijkLeerbedrijf is een fysieke plek in de wijk van waaruit mbo-leerlingen stage lopen in de wijk. De stage bestaat uit het vervullen van hulp- en ondersteuningsvragen. Het WijkLeerbedrijf is bedoeld voor werkzoekenden en mensen in de bijstand. Zij volgen een mbo-niveau 1 of mbo-niveau 2 opleiding Zorg & Dienstverlening  en ontvangen na het opleidingstraject een diploma of certificaat. Aansluiten worden zij begeleid naar een vervolgopleiding en/of baan. Door intensieve begeleiding en door te werken met een kleine groep is het studie- en opleidingsrendement hoog. Het WijkLeerbedrijf biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een springplank naar betaald en zinvol werk. In samenwerking met onderwijs, gemeenten en zorgorganisaties zorgt het WijkLeerbedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of reguliere mbo-studenten een opleiding krijgen en werkervaring op mbo-niveau 1 en 2 opdoen. Landelijk is het WijkLeerbedrijf als arbeidsmarkttraject een bewezen concept. Binnen de WijkLeerbedrijven van Calibris Advies behaalt minimaal 80% van de deelnemers een diploma of certificaat. Minimaal 60% van de deelnemers die het diploma heeft behaald heeft na het traject een baan of stroomt door in een vervolgopleiding.

Samenvattend biedt het WijkLeerbedrijf naast diploma’s en kans op een baan:

  • een substantiële bijdrage aan de groeiende vraag naar informele hulp en mantelzorgondersteuning.;
  • een opleving van de wijk met meer sociale cohesie, waarbij deelnemers en wijkbewoners voor elkaar van betekenis zijn;
  • een bijdrage aan het terugdringen van eenzaamheid onder wijkbewoners;
  • een bijdrage aan het langer thuis kunnen blijven wonen van kwetsbare burgers. Onze methode met gestructureerd aandacht voor wederkerigheid wordt gesteund door Coalitie Erbij en het Nationaal Ouderenfonds.

Wat doet het WijkLeerbedrijf allemaal?

Het WijkLeerbedrijf Lelystad biedt wijkbewoners een helpende hand. Het WijkLeerbedrijf is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken, van jong tot oud. Een indicatie voor de thuiszorg is niet nodig. Je kunt hierbij denken aan:

  • Samen boodschappen doen
  • Samen eten maken
  • Een wandeling maken
  • Een praatje maken of spelletje spelen
  • Licht huishoudelijke taken in het huis uitvoeren

Onze impact in Lelystad

WijkLeerbedrijf Lelystad is gestart in 2019
0
Actieve deelnemers
0
Uitgereikte diploma's
0
Uitstroom zonder diploma
0
Uitstroom naar werk of vervolgopleiding

Samenwerkingspartners

Verhalen van deelnemers

Het verhaal van Iris

Iris is 19 jaar oud en deelnemer op het WijkLeerbedrijf Daalhof in Maastricht. Op het…

Het verhaal van Fatemeh

‘Ik werkte twaalf jaar in een ziekenhuis, maar ik kon hier niet aan het werk…

Het verhaal van Suzana

‘Twee jaar geleden kreeg ik een brief van de gemeente Hilversum. Ik durfde de brief…

Back To Top