Skip to content

Elk jaar rekenen wij uit wat het maatschappelijk rendement is van onze arbeidsmarktprojecten. De waarde van het maatschappelijk rendement bestaat uit een combinatie van de besparing op een bijstandsuitkering en het hogere bedrag dat terugvloeit naar de maatschappij. Eenmaal aan het werk of in opleiding levert dit niet alleen de deelnemer maar ook de maatschappij ontzettend veel waarde op! 

Maatschappelijk rendement

Bij Calibris Advies creëren wij kansen in de zorgsector voor mensen die zelf moeilijk aan het werk kunnen komen. Wij richten ons daarbij op verschillende groepen mensen, zoals mensen met een bijstandsuitkering en voortijdig schoolverlaters. De kansen creëren wij niet alleen. Dit doen wij samen met onze samenwerkingspartners in de zorg, het onderwijs en de overheid.

‘Hoe is de waarde zichtbaar te maken als iemand een opleiding volgt, een diploma behaalt of een baan vindt?’

Onze maatschappelijk rendement-methodiek, gebaseerd op cijfers uit databases van het CBS en DUO, is op deze vraag het antwoord. Met het uitrekenen van het maatschappelijk rendement gaan we niet alleen na hoeveel diploma’s, BBL-opleidingen en banen onze inzet heeft opgeleverd, we berekenen ook welke financiële impact we, samen met onze samenwerkingspartners, voor Nederland hebben bereikt.

Studiejaar 2022-2023

Met trots delen wij…

In het studiejaar 2022-2023 hebben wij een maatschappelijk rendement van maar liefst 6.380.000 euro bereikt!

Er zijn in totaal:

  • 171 diploma’s uitgedeeld op onze WijkLeerbedrijven in Den Haag, Hengelo, Amsterdam, Haarlemmermeer, Lelystad, Gooi en Vechtstreek, Zeist, Landgraaf, Maastricht en Venray;
  • 54 opleidingen gestart via deelname aan onze trajecten WelSlagen in Rotterdam en Groningen;
  • 192 banen gestart via deelname aan de WijkLeerbedrijven en WelSlagen.

Kansen creëren doen wij samen. Bedankt voor de samenwerking in het afgelopen jaar!

Wil je meer weten over onze methode om het maatschappelijk rendement van onze projecten te meten? Lees het hier. Wil je meer lezen over onze arbeidsmarktprojecten? Klik hier.

Back To Top