Skip to content

Hoe geeft de onderwijsinstelling de opleiding vorm?

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opleiding ligt bij de opleidingsinstelling. Deze stelt zich voorafgaand aan het starten van de opleiding op de hoogte van de inhoud en regels van de opleiding.

De docent zorgt dat de theorie op een passende manier wordt aangeboden en de stages naar behoren georganiseerd zijn en dat hij/zij bekend is met de terminologie die in de zorginstellingen gebruikt wordt.

Gedurende het opleidingstraject zorgt de docent ervoor dat de opleiding voldoet aan het gestelde in de regeling.

Hoe is het lesmateriaal opgebouwd?

Het lesmateriaal wordt online aangeboden, WoonHulponline.nl. Het programma maakt gebruikt van een voorleesfunctie en het materiaal kan geprint worden wanneer een student dat prettig vindt.

Wat is er nodig om de opleiding te mogen verzorgen?
Elke student heeft een licentie nodig om te starten met de opleiding. De licentie wordt gekoppeld aan het gratis docenten account. Een handleiding van het programma is terug te vinden in het docenten account.

Praktijkbewijzen
De opleiding is opgedeeld in 9 praktijkbewijzen. Voor elke module behaalt de deelnemer een praktijkbewijs zodat hij stap voor stap groeit tot een WoonHulp. 

Hoe lang duurt de opleiding?
De student leert op zijn eigen tempo. Een licentie is dan ook voor onbepaalde tijd. Het advies is om gemiddeld 1,5 jaar over de opleiding te doen.

Hoeveel stage uren maakt een student?
Richtlijn is om gedurende de looptijd minimaal 2 dagen per week (½ dag theorie, 1½ dag praktijk) te besteden aan theorie en praktijk van de WoonHulp opleiding. De student registert hoeveel uur hij/zij stage heeft gelopen. Deze registratie wordt bijgevoegd in de examen aanvraag.

Waarom een schoonmaakcertificaat?
In de lesmethode wordt geen uitleg gegeven over het technische gedeelte van het schoonmaken. Echter vinden brancheverenigingen VGN en Actiz dit wel belangrijk. Daarom is de eis gesteld dat de student voordat het het examen wordt aangevraagd een schoonmaakcertificaat heeft behaald. De onderwijsinstelling verzorgt zelf het schoonmaakcertificaat.

Wat houdt het examen in?
Het examen bestaat uit een theorie toets en praktijkexamen. De theorie toets wordt afgenomen via WoonHulponline.nl. Na elke module, krijgt de student de mogelijkheid om te oefenen met een proeftoets. Op deze manier maakt hij kennis met het theorie examen. Wanneer het theorie examen positief is afgerond volgt het praktijkexamen. Dit examen vindt plaats op de stage/werkplek van de student. De student voert twee praktijkopdrachten uit tijdens het examen en mag laten zien wat hij tijdens de opleiding heeft geleerd.

Hoe wordt het examen aangevraagd?
Het examen wordt aangevraagd via WoonHulponline.nl. In het examenreglement is terug te vinden aan welke voorwaarden de student moet voldoen.

Wie neemt het examen af?
Het praktijkexamen wordt afgenomen door een examinator die ervaring heeft met de doelgroep.

Waar kan ik licenties aanvragen?
Licenties worden aangevraagd via woonhulp@calibrisadvies.nl

Back To Top