Skip to content
Het is meer dan 80 jaar geleden dat koningin Wilhelmina toestemming gaf voor de opdrichting van de Nederlandsche Vereeniging tot Opleiding van Gezinshulpen volgens het Leerlingstelsel. Vandaag de dag zijn we als Calibris Advies weer terug bij de kern van onze organisatie èn meer dan 80 jaar kennis, ervaring en ontwikkeling van ons gedachtegoed rijker.

Wat is er ondertussen allemaal gebeurd?

  • 9 februari 1938: de Nederlandsche Vereeniging tot Opleiding van Gezinshulpen volgens het Leerlingstelsel wordt opgericht.
  • De Vereeniging gaat 12 december 1963 over in de stichting Opleiding voor Verzorgende en Dienstverlenende Beroepen (OVDB).
  • De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) wordt in 1995 van kracht. Stichting OVDB wordt aangewezen als kenniscentrum Zorg, Welzijn en Sport. Wettelijke taken zijn de erkenning van leerwerkbedrijven en onderhoud van de kwalificatiestructuur voor de sectoren Zorg, Welzijn en Sport.
  • In het najaar van 2007 verandert stichting OVDB haar naam in Calibris.
  • De wettelijke taken in het kader van de WEB worden in 2015 overgenomen door een centrale organisatie. De rol van Calibris als kenniscentrum stopt.
  • De niet-wettelijke taken – begeleiding naar werk, training en advies – gaan door onder de vlag van stichting Calibris Advies.

Overeenkomsten

Ook al is de wereld sinds 1938 ingrijpend veranderd, er zijn nog verrassend veel overeenkomsten met toen:

We zijn nog steeds actief in zorg en welzijn

Vroeger waren het de gezinshulpen die een (groot) deel van de zorg thuis en in het gezin voor hun rekening namen. Vandaag de dag zijn we nog steeds actief in zorg en welzijn, onder andere in de verpleging, verzorging en thuiszorg, maar ook in de gehandicaptenzorg. De dringende personeelstekorten in de zorg en welzijn zijn een belangrijke reden voor onze dienstverlening.

We richten ons nog steeds op hetzelfde opleidingsniveau

Het werk van de gezinshulpen van toen is te vergelijken met de tegenwoordige opleidingsniveaus mbo-1 en mbo-2. Een groot deel van onze projecten leidt deelnemers op dit niveau op.

We combineren nog steeds leren met werken

Vroeger vond de opleiding plaats ‘volgens het Leerlingstelsel’, oftewel een combinatie van leren en werken. Zo werken we ook nu nog, want leren in de praktijk levert de beste resultaten op.

We bieden nog steeds groepen een steuntje in de rug

In 1938 ging het om steun aan veertienjarige meisjes die door een wetswijziging niet meer mochten werken tot ze zestien waren, maar die het niet konden betalen om naar een tweejarige dagopleiding te gaan. De projecten van Calibris Advies zijn ook nu een steuntje in de rug voor diverse groepen die dat kunnen gebruiken: statushouders, voortijdig schoolverlaters, mensen in de WW, Wajong, 50-plussers, zij-instromers en mensen die langdurig vallen onder de Participatiewet – vroeger de Wet werk en bijstand.

We zijn nog steeds dichtbij

Ook nu werken we nog steeds op de plekken die het belangrijkst zijn voor de mensen die we helpen: in de wijk en thuis.

Nieuwe doelgroepen

Maar niet alles is hetzelfde gebleven. We zien ook nieuwe doelgroepen die, op weg naar werk of een opleiding, een steuntje in de rug kunnen gebruiken:

  • Mensen met een beperking, in het kader van de Participatiewet.
  • Statushouders, in het kader van inburgering.
  • Mensen die langdurig in de bijstand zitten, in het kader van sociale activering die leidt tot vrijwilligerswerk, een opleiding of werk.
Back To Top