Skip to content

In de Nieuw Banen methodiek vormen concrete, nieuwe banen die in de nabije toekomst ontstaan bij werkgevers het startpunt van een leerwerktraject. In Lelystad heeft het Werkbedrijf Lelystad samen met ROC Flevoland, Woonzorg Flevoland, Coloriet. Triade Vitree en Calibris Advies het WijkLeerbedrijf opgezet voor nieuwe banen in de zorg. De doelgroep voor dit project zijn mensen die door hun situatie op afstand van de arbeidsmarkt zijn geraakt – langdurige werkloosheid, schuldenproblematiek, leeftijd, taalbarrière – maar die in principe met de juiste begeleiding wel naar reguliere banen kunnen worden toe geleid.

De Nieuwe Banen methodiek in het WijkLeerbedrijf Zorg bestaat uit:

  1. De werkgevers geven vooraf commitment voor functies waarop het inleertraject wordt ingericht.
  2. Kandidaten leren groepsgewijs. Er wordt gebouwd aan een veilige leeromgeving, met een groepsdynamiek waarin elkaar helpen en stimuleren centraal staat. Dit draagt, naast de inhoud van het traject, bij aan het vertrouwen van de deelnemers in hun eigen kunnen en hun ontwikkeling. ‘Ze trekken elkaar omhoog’ en ‘ze helpen elkaar’.
  3. Het WijkLeerbedrijf heeft een duurzaam karakter. Jaarlijks start een nieuwe groep kandidaten het inleertraject, aangezien de vraag naar medewerkers bij de zorgorganisaties hoog blijft.
  4. Een groeiende groep zorgwerkgevers verbindt zich aan het WijkLeerbedrijf.

Opbrengsten van de casus

  • Kandidaten ervaren gedurende het inleertraject weer structuur in hun leven, een zinvolle dagbesteding, trots op hun prestaties en voelen zich uitgedaagd om plannen te maken.
  • Zorgorganisaties zien de samenwerking met het WijkLeerbedrijf als kans om (toekomstige) tekorten op te vangen én uiting te geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid, door meer mensen een kans op werk te bieden. Eén van de organisaties heeft zelfs een leerafdeling gemaakt waarin alle kandidaten (boven formatief) geplaatst kunnen worden, zodat ze de begeleiding en het inleren beter kunnen faciliteren.
  • Wijkbewoners met een hulpvraag ervaren dat ze uit hun isolement komen door de geboden ondersteuning en vinden het tegelijkertijd fijn om hiermee de kandidaten op weg te helpen naar een toekomstige baan of te helpen met de Nederlandse taal (er is sprake van wederkerigheid).
  • Werkcoaches van het Werkbedrijf zijn in staat om langer begeleiding te bieden aan de kandidaten en zien de toegevoegde waarde van de gedeelde begeleiding vanuit ROC, praktijkbegeleider en werkbedrijf.
  • Voor het ROC betekende dit traject het opdoen van ervaring met de doelgroep en het ontwikkelen van maatwerk en flexibiliteit in de opleiding en de mogelijkheid een sterkere relatie op te bouwen met de zorgorganisaties.

De toegevoegde waarde van inleren bij de beoogde werkgever is dat kandidaten de ruimte krijgen om de taken te leren die bij de specifieke baan hoeren, werkervaring op te doen, de cultuur van het bedrijf leren kennen en/of hun kennis van de Nederlandse taal vergroten. Dit draagt bij aan hun geloof in eigen kunnen.

Wil je meer weten? Kijk voor het volledige rapport op de website  https://www.inclusiefwerkt.nl/
Of neem contact op met ons op via 030-3035480

Back To Top