skip to Main Content

De visie op begeleiden in de praktijk van Calibris Advies is gebaseerd op het sociaal constructivisme. Binnen deze stroming gaat men ervan uit dat het leerproces een actief proces is waarbij kennis ontstaat in interactie met een andere persoon en waarbij een persoon voortbouwt op zijn eerder opgedane kennis. Calibris Advies geeft dit vorm op basis van zes principes, gebaseerd op onze dagdagelijkse praktijk.

  1. Leren is een actief proces: In een krachtige leeromgeving wordt een deelnemer actief aan het denken gezet. Zo krijgt de deelnemer de ruimte en de vrijheid om te onderzoeken hoe nieuwe informatie in zijn dagelijkse praktijk kan worden toegepast. Wij geven dit vorm door de ervaring van de deelnemer in te zetten om te komen tot (her)nieuw(d)e inzichten op eigen handelen.
  2. Leren is experimenteren: In een leeromgeving waarbij een deelnemer wordt uitgedaagd om te exploreren, te experimenteren, feedback te geven en te krijgen op opgedane leerervaringen.
  3. Leren is een sociaal proces: In een leeromgeving waarbij de deelnemers van en met elkaar leren.
  4. Leren gebeurt het best in authentieke situaties: In een leeromgeving waarbij verschillende praktijkgerichte situaties, zowel offline als online, centraal staan.
  5. Leren kun je leren: In een leeromgeving die gericht is op succeservaringen waardoor de deelnemer zijn groeipotentieel kan aanspreken en hij gemotiveerd blijft om ‘het nieuwe’ eigen te maken. We kijken daarvoor vooral naar de potentie van de deelnemer zodat hij zich gezien en gehoord voelt.
  6. Leren bouwt verder op aanwezige voorkennis: In een leeromgeving waarbij de deelnemer wordt begeleid om vanuit zijn huidige beginsituatie leermomenten te creëren die aansluiten bij zijn huidige niveau.

We zijn ons bewust dat er vele andere manieren van leren zijn; die in onze visie niet beschreven staan. Wij realiseren ons dat leren, in een steeds veranderende maatschappij, aan verandering en transformatie onderhevig is. Dit vraagt om een proces van meebewegen en continu aanpassen.

Back To Top