Skip to content

Zaanstad – Voor mensen met ontwikkelbaar talent voor de zorg

Voor mensen met ontwikkelbaar
talent om te werken in de zorg

Opleiding Ervaringen

Het WijkLeerbedrijf Zaanstad

Een opleiding volgen en werkervaring opdoen als springplank naar zinvol werk in de zorg? In een veilige leeromgeving met praktisch onderwijs en gericht op werknemersvaardigheden? Dát is het WijkLeerbedrijf Zaanstad.

Het WijkLeerbedrijf Zaanstad is speciaal opgericht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk in de zorg begeleiden. Mensen uit Zaanstad die een uitkering ontvangen van de gemeente of vanuit UWV (WIA/Wajong) én graag in de zorg willen werken, kunnen zich aanmelden bij interesse. Daarna volgt een intakeprocedure. Als die positief is mogen ze starten per 24 januari 2022. Tijdens de opleiding doen ze praktijkervaring op die aansluit bij hun mbo-opleiding niveau 1 of 2. De lessen worden verzorgd in de wijk door het Regio College.

Gedurende 1 jaar wordt in het WijkLeerbedrijf intensieve begeleiding gegeven door de coördinator van het WijkLeerbedrijf, zowel individueel als in de groep. Er is veel contact met de deelnemers en er wordt op een kleine locatie met een vaste docent en begeleider lesgegeven. De deelnemer vergroot met deelname zijn of haar netwerk in de plaats waar ze wonen en vindt herkenning en steun bij medestudenten. Tijdens de stage bieden de deelnemers informele hulp bij wijkbewoners en ondersteunen ze bij wijkactiviteiten. Daarnaast gaan zij na een half jaar ervaring opdoen bij een zorgorganisatie. Deelnemers halen een diploma op niveau 1 of overgangsbewijs naar het tweede leerjaar van niveau 2 en stromen door naar betaald werk of naar een betaalde leerwerkbaan op niveau 2.

Inschrijving op niveau 1 of 2 is afhankelijk van de vooropleiding.

Ken je iemand die interesse heeft, verwijs deze persoon dan door naar deze webpagina om zich aan te melden. Op deze pagina staat tevens informatie over het WijkLeerbedrijf.

Informele hulp

Denk bij ‘informele’ hulp aan samen boodschappen doen, een kopje koffie drinken, een spelletje doen of iemand begeleiden naar een activiteit: het is ontzettend belangrijk voor wijkbewoners die hulp nodig hebben. Hierdoor kunnen zij langer thuis blijven wonen en ervaren ze minder eenzaamheid. Ook kan op deze manier het werk van mantelzorgers verlicht worden. Dit soort belangrijke ‘informele’ hulp is niet mogelijk via de gemeentelijke ondersteuning vanuit de Wmo.

Aan het werk

Het WijkLeerbedrijf is een mooie kans voor mensen die talent en een drive hebben om in de zorg te werken maar zelf moeilijk aan werk komen. In samenwerking met onderwijs, (thuis)zorgorganisaties en gemeenten, worden zo kansen gecreëerd om door te stromen naar zinvol werk. In het WijkLeerbedrijf volgen deelnemers een bbl-zorgopleiding op mbo-niveau 1 of 2. Tegelijk doen ze relevante werkervaring op. Tijdens of direct na de opleiding helpen wij onze deelnemers ook om passend werk in de zorg te vinden.

Een opleiding in het WijkLeerbedrij

Onderwijs

We starten met een inwerkprogramma waarin de coördinator,  WijkLeerbedrijf, docent en deelnemers elkaar leren kennen, maar de deelnemer ook zichzelf beter leert kennen. Deelnemers gaan nadenken over hun kwaliteiten en uitdagingen en er wordt uitgelegd wat er van hen verwacht wordt. Vanaf februari zal ook het onderwijs starten.

Niveau 1 diploma Assistent Dienstverlening en Zorg (duur 1 jaar).

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Loopbaan en burgerschap
 • Sociale vaardigheden, beroepshouding, werknemersvaardigheden
 • Zorglessen
  • Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor en voort (assisterende) werkzaamheden uit.
  • Maakt werkruimtes gebruik klaar
  • Uitvoeren zorgend en/of dienstverlenend werk uit in leefomgeving
  • Ondersteunen bij wonen en huishouden

Niveau 2 diploma Helpende Zorg & Welzijn (duur 1,5 tot 2 jaar).

 • Nederlands (2F) (lezen, luisteren, schrijven, spreken, gesprekken voeren)
 • Rekenen
 • Loopbaan en burgerschap
 • Sociale vaardigheden, beroepshouding, werknemersvaardigheden
 • Zorglessen
  • Basiszorg ondersteuning cliënten
  • Ondersteunen bij wonen en huishouden
  • Ondersteunen bij persoonlijke zorg en algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zoals eten, drinken, aan- en uitkleden en bewegen
  • Assisteren bij uitvoering van sociale en recreatieve activiteiten

Stage

Informele hulp

Deelnemers bieden informele hulp aan wijkbewoners. Soorten activiteiten zijn:

 • Sociaal contact;
 • Samen boodschappen doen;
 • Samen een wandeling maken;
 • Ondersteunen van ouderen bij activiteiten in de wijk;
 • Samen een spelletje doen;
 • Maaltijden koken;
 • Samen licht huishoudelijk werk zoals wassen en strijken.

Zorgstages

Na een paar maanden starten deelnemers met stages bij zorginstellingen en in de thuiszorg:

 • Assisteren in huiskamers (niveau 1 en 2);
 • Huishouding / schoonmaak (niveau 1);
 • Assisteren bij activiteiten (niveau 1 en 2);
 • Werken aan stageopdrachten (niveau 1 en 2);
 • Zorgondersteuning op de afdeling in een verpleeghuis of thuiszorg (niveau 2).

Werk

Niveau 1 diploma Assistent Dienstverlening en Zorg (duur 1 jaar).

Na het behalen van het diploma kunnen deelnemers gaan werken in assisterende beroepen in de zorg en als huishoudelijke hulp bij mensen thuis. Dit zijn functies zoals schoonmaken en ondersteunen bij dagelijkse activiteiten.

Niveau 2 diploma Helpende Zorg & Welzijn (duur 2 jaar).

Na het behalen van het diploma Helpende kunnen deelnemers gaan werken  bij (thuis)zorgorganisaties waarbij ze taken uitvoeren zoals het ondersteunen bij persoonlijke zorg en algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zoals eten, drinken, aan- en uitkleden en bewegen.

Praktisch

De deelnemers zijn 3 dagen per week vanaf 9 uur ’s ochtends tot 17 uur in de middag bezig met hun stages of school. Zij krijgen 1 dag per week les van docenten van het Regio College op de locatie van het WijkLeerbedrijf, en lopen 2 dagen per week stage bij buurtbewoners thuis en/of in een zorginstelling.
De stages bij zorgorganisaties (vanaf het tweede half jaar) kunnen al om 07.00 of 07.30 uur starten.

Let op: werken in de zorg betekent ook werken in wisseldiensten. Na afronden van het jaar binnen het WijkLeerbedrijf zullen deelnemers meegaan in het rooster van de zorg. Dat kan betekenen dat je wisselende werktijden kunt hebben (werktijden tussen 07:00 en 23:00 uur).

Openingsdagen: dinsdag, woensdag, vrijdag
Openingstijden: 09.00u – 17.00u

Vakantieprocedure
Het WijkLeerbedrijf is 48 weken per jaar open. In de schoolvakanties is er geen les. De stage van 16 uur per week gaat wel door.

 • Met kerst 1 week gesloten
 • In de zomervakantie is het WijkLeerbedrijf 2 weken gesloten
 • Overige vakantiedagen worden opgenomen in overleg

Corona

In het WijkLeerbedrijf werken we volgens de richtlijnen van het RIVM. De stagewerkzaamheden worden ingericht vanuit de veiligheidsvoorschriften en geldende protocollen voor zorg en vrijwilligerswerk. Voor het WijkLeerbedrijf hebben we een eigen protocol met voorschriften over het gebruik van beschermingsmiddelen, hygiëne, begeleiding, stage, locatie en informatie voor deelnemers en cliënten.

Locatie

Slachthuisstraat 65
1508EC Zaandam

Voor wie is het wijkleerbedrijf?

Motivatie & vaardigheden

 • Gemotiveerd om te werken in de thuiszorg, ouderenzorg of gehandicaptenzorg;
 • Goed met mensen om kunnen gaan;
 • Is bereid om huishoudelijk werk te doen;
 • Kan zelfstandig op de werkplek komen;
 • Staat open voor het ontvangen van begeleiding.

Voorwaarden

 • Woonachtig in de gemeente Zaanstad;
 • Geen belemmeringen om te werken in de zorg en woonomgeving van cliënten
 • Geen belemmeringen om 3 dagen per week te leren en werken;
 • Geen fysieke belemmeringen of beperkingen (zoals rus of knieën). Geen mentale belemmeringen of beperkingen;
 • Kan een geldig VOG (verklaring omtrent gedrag) krijgen;
 • Uitkering (WWB, WIA/Wajong);
 • Indien er sprake is van schuldenproblematiek zijn deze onder controle
 • Kunt fietsen (of is bereid dit op korte termijn te leren);
 • Beheerst de Nederlandse taal minimaal op niveau A2 (lezen, luisteren, schrijven, spreken, gesprekken voeren);
 • Is vanaf 24 januari 2022 voor minimaal 24 uur beschikbaar, 3 dagen in de week.

Wat moet geregeld zijn

 • Kinderopvang;
 • Kinderopvang toeslag;
 • Vervoer / fiets;
 • Laptop,  mocht geen laptop in bezit zijn dan kan een laptop in bruikleen worden genomen;
 • Geschikte thuiswerkplek om huiswerkopdrachten te maken (en incidenteel online lessen i.v.m. Covid-19).

Stappen selectie tot start

Nadat kandidaten zich hebben aangemeld via de webpagina worden ze uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Kandidaten krijgen deze bijeenkomst informatie over het traject, onderwijs, stages, begeleiding en uitstroommogelijkheden. Ze kunnen vragen stellen over het WijkLeerbedrijf en randvoorwaarden worden besproken. Voor kandidaten die opleiding willen starten, volgt een intakegesprek. In dit gesprek wordt met de kandidaat nauwkeurig gekeken of het WijkLeerBedrijf een geschikt traject is en worden de randvoorwaarden (kinderopvang, laptop,  etc.) die nodig zijn uitvoerig besproken. Tevens worden tijdens het intakegesprek enkele formulieren ingevuld voor voorlopige inschrijving op het Regio College. Na het intakegesprek vindt er afstemming plaats met de consulent/klantmanager of arbeidsdeskundige over deelname van de kandidaat aan het traject. Na overleg tussen docent en projectleider en bij toestemming van consulent of arbeidsdeskundige,  wordt besloten of de kandidaat zal starten in het WijkLeerbedrijf.

Het WijkLeerbedrijf Zaanstad is een samenwerking tussen Gemeente Zaanstad, Werkom, Regio College, Calibris Advies, diverse (thuis)zorgorganisaties en sociale wijkteams

Vieren en successen delen

In het WijkLeerbedrijf worden successen gedeeld, nationale feestdagen gevierd en er ontstaan bijzondere vriendschappen. En het allermooiste moment is natuurlijk de diplomering!

Lees het verhaal van een van onze deelnemers

Het verhaal van Iris

Iris is 19 jaar oud en deelnemer op het WijkLeerbedrijf Daalhof in Maastricht. Op het WijkLeerbedrijf Daalhof doen deelnemers praktijkervaring op in de wijk die aansluit bij hun opleiding. Eerst met informele hulp- en ondersteuning…

Lees meer

Het verhaal van Fatemeh

‘Ik werkte twaalf jaar in een ziekenhuis, maar ik kon hier niet aan het werk met mijn diploma’

Lees meer
Back To Top