Skip to content

Haarlemmermeer-Voor mensen met ontwikkelbaar talent voor de zorg

Voor mensen met ontwikkelbaar
talent om te werken in de zorg

Opleiding Ervaringen

Het WijkLeerbedrijf Haarlemmermeer

Een opleiding volgen en werkervaring opdoen als springplank naar zinvol werk in de zorg? In een veilige leeromgeving met praktisch onderwijs en gericht op werknemersvaardigheden? Dát is het WijkLeerbedrijf Haarlemmermeer.

Het WijkLeerbedrijf Haarlemmermeer is speciaal opgericht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk in de zorg begeleiden. Deelnemers uit Haarlemmermeer die een uitkering ontvangen van de gemeente of vanuit UWV (WIA/Wajong) én graag in de zorg willen werken, kunnen zich aanmelden bij interesse. Daarna volgt een intakeprocedure. Als die positief is mogen ze starten per 24 januari 2022. Tijdens de opleiding doen ze praktijkervaring op die aansluit bij hun mbo-opleiding niveau 1. De lessen worden verzorgd in de wijk door het Nova College.

Gedurende 1 jaar wordt in het WijkLeerbedrijf intensieve begeleiding gegeven door de coördinator van het WijkLeerbedrijf, zowel individueel als in de groep. Er is veel contact met de deelnemers en er wordt op een kleine locatie met een vaste docent en begeleider lesgegeven. De deelnemer vergroot met deelname zijn of haar netwerk in de plaats waar ze wonen en vindt herkenning en steun bij medestudenten. Tijdens de stage bieden de deelnemers informele hulp bij wijkbewoners en ondersteunen ze bij wijkactiviteiten. Daarnaast gaan zij na een half jaar ervaring opdoen bij een zorgorganisatie. Deelnemers halen een diploma op niveau 1 en stromen door naar betaald werk.

Ken je iemand die interesse heeft, verwijs deze persoon dan door naar deze webpagina om zich aan te melden. Op deze pagina staat tevens informatie over het WijkLeerbedrijf.

Informele hulp

Denk bij ‘informele’ hulp aan samen boodschappen doen, een kopje koffie drinken, een spelletje doen of iemand begeleiden naar een activiteit: het is ontzettend belangrijk voor wijkbewoners die hulp nodig hebben. Hierdoor kunnen zij langer thuis blijven wonen en ervaren ze minder eenzaamheid. Ook kan op deze manier het werk van mantelzorgers verlicht worden. Dit soort belangrijke ‘informele’ hulp is niet mogelijk via de gemeentelijke ondersteuning vanuit de Wmo.

Aan het werk

Het WijkLeerbedrijf is een mooie kans voor mensen die talent en een drive hebben om in de zorg te werken maar zelf moeilijk aan werk komen. In samenwerking met onderwijs, (thuis)zorgorganisaties en gemeenten, worden zo kansen gecreëerd om door te stromen naar zinvol werk. In het WijkLeerbedrijf volgen deelnemers een bbl-zorgopleiding op mbo-niveau 1. Tegelijk doen ze relevante werkervaring op. Tijdens of direct na de opleiding helpen wij onze deelnemers ook om passend werk in de zorg te vinden.

Een opleiding in het WijkLeerbedrij

Onderwijs

We starten met een inwerkprogramma waarin de coördinator,  WijkLeerbedrijf, docent en deelnemers elkaar leren kennen, maar de deelnemer ook zichzelf beter leert kennen. Deelnemers gaan nadenken over hun kwaliteiten en uitdagingen en er wordt uitgelegd wat er van hen verwacht wordt. Vanaf februari zal ook het onderwijs starten.

Niveau 1 diploma Assistent Dienstverlening en Zorg (duur 1 jaar).

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Loopbaan en burgerschap
 • Sociale vaardigheden, beroepshouding, werknemersvaardigheden
 • Zorglessen
  • Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor en voort (assisterende) werkzaamheden uit.
  • Maakt werkruimtes gebruik klaar
  • Uitvoeren zorgend en/of dienstverlenend werk uit in leefomgeving
  • Ondersteunen bij wonen en huishouden

Stage

Informele hulp

Deelnemers bieden informele hulp aan wijkbewoners. Soorten activiteiten zijn:

 • Sociaal contact;
 • Samen boodschappen doen;
 • Samen een wandeling maken;
 • Ondersteunen van ouderen bij activiteiten in de wijk;
 • Samen een spelletje doen;
 • Maaltijden koken;
 • Samen licht huishoudelijk werk zoals wassen en strijken.

Zorgstages

Na een paar maanden starten deelnemers met stages bij zorginstellingen en in de thuiszorg. Stageplaatsen zijn er vooral in de thuiszorg (hulp bij huishouden). Deelnemers werken tijdens deze stages aan stageopdrachten  en doen een praktijexamen.

Werk

Deelnemers behalen het diploma Assistent Dienstverlening en Zorg (mbo niveau 1).

Na het behalen van het diploma kunnen deelnemers gaan werken in assisterende beroepen in de zorg en als huishoudelijke hulp bij mensen thuis. Dit zijn functies zoals schoonmaken en ondersteunen bij dagelijkse activiteiten.

Praktisch

De deelnemers zijn 3 dagen per week van 9.00 uur tot 17.00 uur bezig met hun stages of school. Zij krijgen 1 dag per week les van docenten van het Nova College op de locatie van het WijkLeerbedrijf, en lopen 2 dagen per week stage bij buurtbewoners thuis en/of bij een (thuis)zorgorganisatie.

Openingsdagen: nog te bepalen
Openingstijden: 09.00u – 17.00u

Vakantieprocedure
Het WijkLeerbedrijf is 48 weken per jaar open. In de schoolvakanties is er geen les. De stage van 16 uur per week gaat wel door.

 • Met kerst 1 week gesloten
 • In de zomervakantie is het WijkLeerbedrijf 2 weken gesloten
 • Overige vakantiedagen worden opgenomen in overleg

Corona

In het WijkLeerbedrijf werken we volgens de richtlijnen van het RIVM. De stagewerkzaamheden worden ingericht vanuit de veiligheidsvoorschriften en geldende protocollen voor zorg en vrijwilligerswerk. Voor het WijkLeerbedrijf hebben we een eigen protocol met voorschriften over het gebruik van beschermingsmiddelen, hygiëne, begeleiding, stage, locatie en informatie voor deelnemers en cliënten.

Locatie

Wordt nog bepaald.

Voor wie is het wijkleerbedrijf?

Motivatie & vaardigheden

 • Gemotiveerd om te werken in de thuiszorg. Heeft affiniteit voor het werken met mensen en vooral bij mensen thuis;
 • Goed met mensen om kunnen gaan;
 • is bereid huishoudelijk werk te doen;
 • Zelfstandig op de werkplek komen, kan fiesten (of wil dit op korte termijn leren);
 • Staat open voor het ontvangen van begeleiding.

Voorwaarden

 • Woonachtig in de gemeente Haarlemmermeer;
 • Geen belemmeringen om te werken in de zorg en woonomgeving van cliënten;
 • Geen belemmeringen om 3 dagen in de week te leren en werken;
 • Geen fysieke belemmeringen of beperkingen (zoals rug of knieën), geen mentale belemmeringen of beperkingen;
 • Een geldig VOG (verklaring omtrent gedrag) kunnen krijgen;
 • Heeft een uitkering (WWB, WIA/Wajong);
 • Beheerst de Nederlandse taal minimaal op niveau A2 (lezen, luisteren, schrijven, spreken, gesprekken voeren);
 • Indien sprake is van schuldenproblematiek zijn deze onder controle
 • Vanaf 24 januari 2022 minimaal 24 uur beschikbaar, 3 dagen per week.

Wat moet geregeld zijn

 • Kinderopvang;
 • Kinderopvang toeslag;
 • Vervoer / fiets;
 • Laptop, mocht geen laptop in bezit zijn dan kan een laptop in bruikleen worden genomen;
 • Geschikte thuiswerkplek om huiswerkopdrachten te maken (en incidenteel online lessen i.v.m. Covid-19).

Stappen selectie tot start

Nadat kandidaten zich hebben aangemeld via de webpagina krijgen ze automatisch een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Kandidaten krijgen tijdesn deze bijeenkomst informatie over het traject, onderwijs, stages, begeleiding en uitstroommogelijkheden naar werk. Ze kunnen vragen stellen over het WijkLeerbedrijf en randvoorwaarden worden besproken. Voor kandidaten die willen starten, volgt een intakegesprek. In dit gesprek wordt met de kandidaat nauwkeurig gekeken of het WijkLeerBedrijf een geschikt traject is en worden de randvoorwaarden (kinderopvang, laptop,  etc.) die nodig zijn uitvoerig besproken. Na het intakegesprek vindt er afstemming plaats met de consulent/klantmanager of arbeidsdeskundige over deelname van de kandidaat aan het traject. Na overleg tussen docent en projectleider en bij toestemming van consulent of arbeidsdeskundige,  wordt besloten of de kandidaat zal starten in het WijkLeerbedrijf.

Het WijkLeerbedrijf Haarlemmermeer is een samenwerking tussen Gemeente Haarlemmermeer, Nova College, Calibris Advies, diverse (thuis)zorgorganisaties en sociale wijkteams

Vieren en successen delen

In het WijkLeerbedrijf worden successen gedeeld, nationale feestdagen gevierd en er ontstaan bijzondere vriendschappen. En het allermooiste moment is natuurlijk de diplomering!

Lees het verhaal van een van onze deelnemers

Het verhaal van Iris

Iris is 19 jaar oud en deelnemer op het WijkLeerbedrijf Daalhof in Maastricht. Op het WijkLeerbedrijf Daalhof doen deelnemers praktijkervaring op in de wijk die aansluit bij hun opleiding. Eerst met informele hulp- en ondersteuning…

Lees meer

Het verhaal van Fatemeh

‘Ik werkte twaalf jaar in een ziekenhuis, maar ik kon hier niet aan het werk met mijn diploma’

Lees meer
Back To Top