Skip to content

Extra taalles voor de studenten van Helpende Handen

Het valt voor anderstaligen niet mee om de Nederlandse taal te leren. Het is geen eenvoudige taal en ze hebben vaak nauwelijks een netwerk om het dagelijks in de praktijk toe te passen. Ook voor enkele studenten van het WijkLeerbedrijf Helpende Handen Hengelo blijkt dat vooral het begrijpend lezen een belemmering vormt. Ze hebben Nederlands nodig om de opleiding te kunnen doen en om straks goed te kunnen functioneren in een baan. Dit was voor het wijkleerbedrijf aanleiding om de zorgopleiding aan te vullen met taalles. Via extra taallessen leren ze nog beter Nederlands, wordt hun arbeidsmarktpositie en zelfstandigheid versterkt en zijn ze breder inzetbaar. De taalles wordt elke donderdagochtend gegeven door vrijwilligster Mariët Mensink. Mariët heeft altijd Nederlandse gegeven aan scholieren van het voortgezet onderwijs en weet dus hoe het is om voor de klas te staan. We vragen haar en Inge Rijnders, coördinator van Helpende Handen naar hun ervaringen.

Gemotiveerde studenten

Mariët: “Hoe snel iemand een nieuwe taal leert wordt voor een deel bepaald door motivatie. Aan die motivatie ontbreekt het zeker niet bij deze studenten. Ik ben blij verrast. Ze zijn erg gemotiveerd, stellen vragen en luisteren.” Inge: “Naast de taalles in het wijkcentrum krijgen de studenten ook Nederlandse les op het ROC en worden ze geholpen door de wijkbewoners. Helpende Handen hecht veel belang aan wederkerigheid en vraagt wijkbewoners die hulp ontvangen iets terug te doen door bijvoorbeeld te helpen met de Nederlandse taal.” “En dat helpt zeker.”, gaat Mariët verder. “Ik ga in mijn lessen dieper in op de grammatica en we werken veel aan zinsopbouw.”

Sociale functie

Mariët: “In de eerste groep die ik vorig jaar mocht lesgeven was er sprake van niveauverschil en dat is best wel eens moeilijk. Daar moet je op de juiste manier op inspelen en dan is het voor studenten belangrijk dat ze zich veilig voelen en dat er een goede sfeer heerst. Ze vertellen soms hele emotionele en persoonlijke dingen en moeten zich vertrouwd voelen om dat te doen. Behalve Nederlands geven heb ik dan ook zeker een sociale functie. Dat maakt dit werk alleen maar leuker.” Inge: “We zijn echt heel blij met Mariët. Ze past heel goed bij Helpende Handen. We vinden die persoonlijke aandacht heel belangrijk. In veel gevallen zijn onze studenten alleenstaande moeders. Ze moeten oppas regelen, gaan acht uur naar school en hebben twintig uur stage. Er verandert veel voor ze en er komt best veel op hun schouders te liggen. Hoe fijn is het dan dat ze kunnen zijn wie ze zijn en dat er begrip is voor hun situatie.”

__

WijkLeerbedrijf Helpende Handen Hengelo is een unieke samenwerking tussen Manna, Carintreggeland, SWB Groep, Calibris Advies, ROC van Twente en de gemeente Hengelo. Deze partijen sloegen tien jaar geleden de handen ineen en hebben een zorgopleiding en arbeidsontwikkeling gekoppeld aan de toenemende en veranderende zorgvraag. BBL studenten zetten zich vier dagen per week in voor bewoners en organisaties bij allerlei zorgvragen. Wijkbewoners met een niet-geïndiceerde hulpvraag krijgen hulp van studenten, die zo praktijkervaring opdoen en in een jaar worden opgeleid tot Zorghulp of Helpende Zorg & Welzijn. Er wordt tienduizend uur op jaarbasis geleverd aan zorgvragenden. Het gaat hierbij om belangrijke ‘informele’ hulp die niet mogelijk is via de gemeentelijke ondersteuning vanuit het Wmo. Vooral met een steeds grotere behoefte aan professionele zorg is een initiatief als Helpende Handen een uitkomst.

Back To Top