Welkom bij het WijkLeerbedrijf

Het WijkLeerbedrijf biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een springplank naar betaald en zinvol werk. In samenwerking met onderwijs, gemeenten en (thuis)zorgorganisaties zorgt het WijkLeerbedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of studenten een opleiding krijgen en werkervaring opdoen. Tijdens de opleiding helpen de deelnemers kwetsbare wijkbewoners (ouderen, zieken en jonge gezinnen) met allerlei klusjes in en om het huis. Het gaat om informele zorg waarvoor geen thuiszorg of ondersteuning via de gemeente mogelijk is. Denk aan samen boodschappen doen, een kopje koffie drinken en begeleiden naar activiteiten in de wijk. Dit geeft  mensen de mogelijkheid langer zelfstandig thuis te blijven wonen en dringt de eenzaamheid in de wijk terug.

Binnen het WijkLeerbedrijf is er sprake van dubbele wederkerigheid: van wijkbewoners die informele hulp ontvangen vragen we, voor zover mogelijk, iets terug te doen voor onze deelnemers. Bijvoorbeeld door hen te helpen met de Nederlandse taal, te oefenen met rekenen of door hen te leren fietsen.

Een WijkLeerbedrijf levert gemiddeld 10.000 uren informele hulp per jaar, waaronder ondersteuning van mantelzorgers (respijtzorg). 80% van de deelnemers behaalt een diploma op niveau 1 of niveau 2 en 60% stroomt door naar werk of een vervolgopleiding.

Bekijk hieronder de video van WijkLeerbedrijf Amsterdam Nieuw-West.

Calibris Advies werkt onder andere samen met de provincies Limburg en Noord-Brabant en met de gemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Maastricht, Alkmaar, Groningen, Hengelo en Helmond.