Skip to content

ZorgStart, een project van Calibris Advies, breidt uit! Na alweer bijna twee jaar actief te zijn in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek is ZorgStart vanaf 1 oktober 2022 ook gestart in de regio Noord- en Midden-Limburg. Op initiatief van 14 zorgorganisaties gaan we vanuit ZorgStart gezamenlijk de mobiliteit van inwoners uit de regio naar de zorgsector vergroten. Via ZorgStart bieden we kansen voor mensen met een hart voor de zorg en komen we tegemoet aan de toenemende vraag van werkgevers naar personeel. De wethouders van Roermond en Venlo, betrokken bij het sociaal domein, zijn trots op wat er gezamenlijk gerealiseerd is.

ZorgStart is een project van Calibris Advies. In februari 2020 begon ZorgStart in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek. Daar draait nu een impactvol project, wat de regio Noord- en Midden-Limburg inspireerde. Vanaf 1 oktober is ZorgStart Noord- en Midden-Limburg live! ZorgStart gaat in de regio samenwerken met Proteion, PSW, MET GGZ, VIGO (Vincent van Gogh), Koraal, VIJF, Land van Horne, De Zorggroep, Daelzicht, Coöperatie Limburgse Zorgboeren, SGL, Samenwerkingsverband Fijn! (Care+, Confidence Twende, Zorgverlening PGZ), Gilde Opleidingen, WerkgeversServicepunt Noord-Limburg, WerkgeversServicepunt Midden-Limburg, Werk.kom en het UWV. ZorgStart gaat in Noord- en Midden-Limburg actief zijn in maar liefst 14 gemeentes van in totaal meer dan 500.000 inwoners.

Op vrijdag 30 september vierden alle betrokken organisaties de kick-off van ZorgStart in Noord- en Midden-Limburg. “Er is veel onbenut potentieel in de regio dat via ZorgStart naar de zorg begeleid kan worden,” aldus wethouder Smitsmans van gemeente Roermond. “We moeten het anders gaan doen. Dit is dé kans om het werk anders te gaan organiseren en om mensen met een hart voor de zorg kansen te bieden,” aldus Theo Mennen van De Zorggroep.

Krapte op de arbeidsmarkt en gezamenlijke kansen

Werkgevers in de zorg staan voor grote uitdagingen. Door de krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende zorgvraag neemt de vraag naar personeel toe. Deze krapte op de arbeidsmarkt biedt steeds meer kansen voor aanzienlijke groepen werkzoekenden, waarvan specifieke groepen nog steeds moeilijk aan het werk komen vanwege de ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod op onze arbeidsmarkt. “We moeten stoppen om elkaar te zien als concurrenten op de arbeidsmarkt, maar ons hard maken voor al het potentieel in de regio,” aldus René Bertrams van Proteion.

Meerdere werkgevers geven aan dat niet het opleidingsniveau, maar levenservaring, stevig in je schoenen staan en je kunnen verhouden tot de mensen die afhankelijk zijn van een hulpvraag de belangrijkste criteria zijn voor toekomstig personeel. Dat biedt kansen voor mensen die (nog) niet over de juiste diploma’s beschikken, maar wel “hart voor de zorg” hebben.

Meer weten over ZorgStart? Bezoek de website www.zorgstart.nl

Foto’s gemaakt op de Kick-off ZorgStart Noord- en Midden-Limburg op vrijdag 30 september 2022. 

Back To Top