Skip to content

Elk jaar rekenen wij uit wat het maatschappelijk rendement is van onze arbeidsmarktprojecten. De waarde van het maatschappelijk rendement bestaat uit een combinatie van de besparing op een bijstandsuitkering en het hogere bedrag dat terugvloeit naar de maatschappij. Want, eenmaal aan het werk of in opleiding, levert dit niet alleen de deelnemer maar ook de maatschappij ontzettend veel waarde op. Zo hebben onze projecten in het studiejaar 2021-2022 bijna 7 miljoen (!) aan maatschappelijk rendement opgeleverd!

Maatschappelijk rendement

Bij Calibris Advies creëren wij kansen in de zorgsector voor mensen die zelf moeilijk aan het werk kunnen komen. Wij richten ons daarbij op verschillende groepen mensen, zoals mensen met een bijstandsuitkering en voortijdig schoolverlaters. De kansen creëren wij niet alleen. Dit doen wij samen met onze samenwerkingspartners in de zorg, het onderwijs en de overheid. Hoe is de waarde zichtbaar te maken als iemand een opleiding volgt, een diploma behaalt of een baan vindt?

Onze maatschappelijk rendement-methodiek, gebaseerd op cijfers uit databases van het CBS en DUO, is daarop het antwoord. Met het uitrekenen van het maatschappelijk rendement gaan we niet alleen na hoeveel diploma’s, BBL-opleidingen en banen onze inzet heeft opgeleverd, we berekenen ook welke financiële impact we, samen met onze samenwerkingspartners, voor Nederland hebben bereikt.

Studiejaar 2021-2022

Met trots delen wij het maatschappelijk rendement dat wij, in samenwerking met onze partners, met onze arbeidsmarktprojecten WijkLeerbedrijf, WelSlagen en Werkfit in het studiejaar 2021-2022 hebben bereikt.

In het studiejaar 2021-2022 hebben wij een maatschappelijk rendement van maar liefst 6.898.575 euro bereikt!

Naast een financiële impact van bijna 7 miljoen euro, zijn er in totaal 171 diploma’s uitgedeeld en zijn er 66 opleidingen en 207 banen gestart.

Zonder onze partners in de zorg, het onderwijs en bij de overheid konden wij deze mooie resultaten niet behalen. Plus, het zijn de deelnemers die met hun motivatie en inzet zich hard maken om een diploma en baan in de zorgsector te behalen!

Wil je meer weten over onze methode om het maatschappelijk rendement van onze projecten te meten? Lees het hier. Wil je meer lezen over onze arbeidsmarktprojecten? Klik hier.

Back To Top