Ga naar hoofdinhoud

Participatie in IJsselstein

Actief meedoen

De gemeente IJsselstein biedt verschillende voorzieningen aan gericht op sociale activering (meedoen in de samenleving). De plaatselijke welzijnsonderneming organiseert activiteiten waar inwoners uit IJsselstein aan kunnen deelnemen en elkaar kunnen ontmoeten.

Complexiteit neemt toe

Voor de doelgroep waarbij we spreken over sociale activering  ziet de gemeente dat niet alleen de aantallen groeien, maar ook de multi-problematiek neemt toe waardoor de groep in complexiteit groeit. Deze doelgroep heeft als gemeenschappelijke deler dat zij enige tijd nodig heeft om hun leven weer op de rails te krijgen. Vanuit de participatiewet is het belangrijk dat deze mensen weer actief deel gaan nemen aan de samenleving zodat zij op een later moment mogelijk naar betaald werk wordt begeleid.

Pilot

De Gemeente IJsselstein is op zoek naar een aanvullende voorziening voor deze doelgroep. Naast de bestaande ondersteuning vanuit de WMO en sociale activering wil de gemeente IJsselstein te investeren in de verdere participatie van deze doelgroep naar duurzaam vrijwilligerswerk, opleiding en/of werk. Met de pilot ‘stap voor stap duurzaam activeren’ doet de gemeente ervaring op met een persoonlijk ontwikkeltraject voor deze doelgroep.  De gewenste richting is om te denken vanuit mogelijkheden van deze mensen en niet vanuit de multi-problematiek. Het doel is om hen perspectief te bieden op participatie en vanuit dit perspectief een stap vooruit te zetten. Iedereen die je aandacht geeft groeit!

Persoonlijke ontwikkeling op maat

In de pilot wordt aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling; jezelf leren kennen, wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik. Er wordt gewerkt vanuit positiviteit en de nadruk ligt op de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden en problematieken waar de deelnemer mee te maken heeft. 

Actief aan de slag

Calibris Advies gaat samen met de deelnemer actief aan de slag. Het resultaat per deelnemer is een plan van aanpak met een persoonsprofiel, ontwikkelprofiel en participatieperspectief.

Per deelnemer zal het plan van aanpak er anders uitzien, er wordt maatwerk geleverd. Dit kan bestaan uit bijvoorbeeld: contact zoeken/leggen met plaatsen waar (duurzaam) vrijwilligerswerk verricht kan worden, contact zoeken/leggen met potentiële werkgevers of voorbereiden en begeleiden bij (sollicitatie)gesprekken.

Een stap vooruit

Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur in de gemeente, altijd vanuit de samenwerking om met de deelnemers een stap vooruit te zetten naar zinvolle dagbesteding of opstap naar (vrijwilligers)werk.

Onze impact in IJsselstein

De Pilot Participatie liep in 2019
0
Deelnemers met wie contact is gelegd
0
Hoeveel deelnemers zijn bij een (eerste) bijeenkomst geweest?
0
Uitstroom naar activiteit of (vrijwilligers)werk

Hoe nu verder?

Er volgt een vervolgtraject met samenwerkingspartners waarin de bevindingen en ervaringen vanuit de pilot worden meegenomen bij de inrichting van de gewenste werkwijze van de gemeente IJsselstein.

Samenwerkingspartners

Verhalen van deelnemers

Jubileum WijkLeerbedrijf Den Haag

Het WijkLeerbedrijf Den Haag bestaat 10 jaar Een regionaal tv-interview, een artikel in het Algemeen…

Jubileum WijkLeerbedrijf Gooi en Vechtstreek
Het 5-jarig bestaan van ons WijkLeerbedrijf Gooi en Vechtstreek werd afgelopen 9 mei groots gevierd. Een bijzondere mijlpaal waar wij trots op zijn!
Bezoek uit Denemarken op het WijkLeerbedrijf Amsterdam
Op maandag 8 mei 2023 kreeg het WijkLeerbedrijf Amsterdam (locatie Nieuw-West) bijzonder bezoek.
Back To Top