Skip to content

Over de maatschappelijke diensttijd

Het kabinet heeft een (vrijwillige) maatschappelijke diensttijd ingevoerd vanaf februari 2020. Tijdens deze maatschappelijke diensttijd hebben jongeren maatschappelijke impact door iets te doen voor een ander of de samenleving. Ze doen aan talentontwikkeling door het leren van nieuwe vaardigheden en te werken aan persoonlijke ontwikkeling en leren nieuwe mensen met verschillende achtergronden kennen. Daarnaast kunnen de deelnemende organisaties gebruik maken van de unieke talenten van deze jongeren. 

In Noord-Holland Noord werken RPAnhn, gemeenten en diverse organisaties samen om een MDT-programma aan jongeren aan te bieden. Calibris Advies verzorgt het onderdeel persoonlijke ontwikkeling en zet Competent in zodat jongeren hun eigen ontwikkeling kunnen volgen en een e-portfolio bij kunnen houden.

Jongeren proberen wegwijs te worden in een veranderende maatschappij

Het maatschappelijke diensttijd project in Noord-Holland Noord biedt jongeren een andere mogelijkheid om te leren en zich te ontwikkelen; ons huidige schoolsysteem is vooral gericht op kennis opdoen. Er is beperkte interactie tussen verschillende niveaus op school, met als gevolg minder waardering en begrip voor elkaar. Op individueel niveau zien we een toename van burn-out bij jonge mensen. Onder andere social media zorgen voor veel keuzestress onder de jongeren. Oplopende studieschulden, de beperkte mogelijkheden op de woningmarkt en het aanbod van flexcontracten op de arbeidsmarkt kunnen spanning veroorzaken. Kortom: voor veel jongeren is het moeilijk om hun eigen weg te vinden.

Diverse groep van jongeren

In Noord-Holland Noord volgen van januari 2020 tot augustus 2021 8 groepen jongeren de maatschappelijke diensttijd. Dit heeft de naam “Gouden Kans Project” gekregen.  Gedurende een half jaar doen de jongeren mee aan dit inspirerende traject. Per groep kunnen maximaal 25 jongeren tussen de 16 en 27 jaar deelnemen. Het Gouden Kans Project biedt kansen voor alle jongeren, ongeacht hun opleidingsniveau, achtergrond of eventuele beperkingen. Jongeren verbinden zich voor een half jaar aan het project voor 20 uur per week.

Onze impact in Noord-Holland

Maatschappelijke Diensttijd is gestart in 2020
0
Deelnemers met wie contact is gelegd
0
Hoeveel deelnemers zijn bij een (eerste) bijeenkomst geweest?
0
Uitstroom naar activiteit of (vrijwilligers)werk

Aanpak

Een gevarieerd en veelzijdig programma

De deelnemers worden gekoppeld aan een project/maatschappelijke opdracht van een organisatie/bedrijf in de regio. In groepjes zullen zij aan de opdrachten werken waarbij ze begeleid worden door Starters4Communities. In het gemeenschappelijke groepsprogramma staan trainingen gepland en is er een middagprogramma dat meer gericht is op groepsvorming en ontspanning. Toekomstcoaches van MEE & De Wering begeleiden de deelnemers gedurende het half jaar.

Calibris Advies heeft een trainingsprogramma ontwikkeld op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en het beter leren kennen van zichzelf.

Persoonlijke ontwikkeling van de jongeren

Een onmisbaar onderdeel van het Goudens Kans Project is dat de jongeren werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Steeds meer organisaties en bedrijven zien het belang van het benutten van de talenten van hun medewerkers. De talenten van mensen bepalen steeds meer de toegevoegde waarde van een organisatie. Om onze huidige jonge generatie te binden moeten organisaties hen aanspreken op hun talenten. Calibris Advies draagt bij aan het vergroten van het zelfvertrouwen van de jongeren en helpt de jongeren hun unieke talenten te ontdekken. In 3 modules (8 trainingen) werken we aan de thema’s “Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?” en werken de jongeren aan een concrete vervolgstap.

Het zijn trainingen waarvan de jongeren later zeggen dat het ze richting en zingeving heeft gegeven!

Samenwerkingspartners

Het Gouden Kans Project is een project van de gemeente Alkmaar, dat voor de regio Noord-Holland Noord wordt gecoördineerd door het RPAnhn.
De programmaleiding is in handen van het RPAnhn, programmacoördinator Femke Blokker.
Projectleiding wordt uitgevoerd door MEE & De Wering, projectleider Sanne van Kerkhof.

De volgende organisaties werken samen om dit programma in Noord-Holland Noord uit te voeren:

Verhalen van deelnemers

ZorgStart bij EenVandaag

Ons project ZorgStart groeit! Inmiddels zijn we in drie arbeidsmarktregio's actief: Gooi en Vechtstreek, Noord-…

Internationale vrouwendag: rolmodellen in de zorg

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag en dat wordt wereldwijd gevierd. In Nederland is…

De stage van Marit op het WijkLeerbedrijf Venray

Marit (21 jaar) loopt sinds augustus 2023 stage op ons WijkLeerbedrijf in Venray. Marit loopt…

Back To Top